Štúdium a prax

Rozvrh na akademický rok 2017/2018

Zverejňujeme inovovaný rozvrh na letný semester, ktorý obsahuje aj niektoré čerstvo zaradené kurzy, ako je wagnerovský seminár s Brankom Ladičom či kurz "Fenomén zvuku" s multimediálnym umelcom Andrásom Cséfalvayom.
Všetky zmeny sú vyznačené žltou farbou. Niektoré veci sa ešte upresnia, ale berte prosím túto verziu ako momentálne najaktuálnejšiu (aj keď niektoré drobnosti sú v AIS2 zatiaľ uvedené inak).

Rozvrh na akademický rok 2017/2018 aktualizovaný 4.2.2018