Magisterské štúdium

Magisterské štúdium muzikológie je dvojročné.
Štúdium sa končí obhájením magisterskej záverečnej (diplomovej) práce a magisterskou štátnou záverečnou skúškou.