Členovia katedry

Vedúci katedry: Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Študijný poradca: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

 

Knižnica a projekt COURAGE (HORIZON 2020): Mgr. Magdaléna Stýblová

Sekretariát a projektový manažment: Ing. Veronika Zsideková

 

Doktorandi v internej forme štúdia:

Doktorandi v externej forme štúdia

 

Externí pedagógovia:

 • Dr. Erica Bisesi (Graz/Stockholm)
 • Mgr. Juraj Bubnáš, PhD.
 • Mgr. & Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD.
 • Mgr. Monika Dorna, PhD.
 • Mgr. Andrea Hriagyelová Pelle, PhD.
 • Mgr. Slavomír Krekovič, PhD.
 • Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.
 • Mgr. Andrej Šuba, PhD.
 • PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
 • Mgr. art. Peter Zajíček

  Externí spolupracovníci:

  • PhDr. Edita Bugalová, PhD.
  • PhDr. Juraj Dóša
  • Mgr. Lea Duffell
  • PhDr. Katarína Godárová
  • Ute Kurdelová
  • Mgr. Sylvia Urdová, PhD.
  • PhDr. Eva Veselovská, PhD.