Členovia katedry

Vedúci katedry: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Študijná poradkyňa: Mgr. Jana Belišová, PhD.

Profesorky:

Docenti:

Odborní asistenti:

Sekretariát:

<output>+421 2 9013 1121</output>

<output>miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121</output>

<output>miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121</output>

Knižnica: Mgr. Tabita Sara Elijaš

 

Doktorandi v internej forme štúdia:

 

Doktorandi v externej forme štúdia

 • Mgr. Lucia Danihel
 • Mgr. Lucia Fojtíková
 • Mgr. Eva Kolesárová
 • Mgr. Jana Kubáň
 • Mgr. art. Richard Tamáš

 

Externí pedagógovia:

 • Doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
 • Mgr. Oskar Lehotský, PhD.
 • Mgr. Magdaléna Stýblová, PhD.
 • Mgr. Andrej Šuba, PhD.
 • Mgr. art. Peter Zajíček
 • RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.