Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Jana Belišová, PhD.

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Sekretariát a projektový manažment: Ing. Veronika Zsideková

Knižnica: Mgr. Tabita Sara Elijaš

Doktorandi v internej forme štúdia:

Doktorandi v externej forme štúdia

Externí pedagógovia (2018/2019):

  • Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.
  • Dr. Oliver Gerlach
  • Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.
  • Doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
  • Mgr. Andrej Šuba, PhD.
  • Mgr. art. Peter Zajíček
  • RNDr. Mgr Marek Žabka, PhD.
  • Mgr. Juraj Bubnáš, PhD.