Členovia katedry

Vedúca katedry: Mgr. Jana Belišová, PhD.

Profesorky:

Docenti:

Odborní asistenti:

Sekretariát:

<output>+421 2 9013 1121</output>

<output>miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121</output>

<output>miestnosť G 200, Gondova ul., 2. poschodie
tel.: +421 2 9013 1121</output>

Knižnica: Mgr. Tabita Sara Elijaš

 

Doktorandi v internej forme štúdia:

 

Doktorandky v externej forme štúdia

  • Mgr. Eva Kolesárová
  • Mgr. Jana Kubáň

 

Externí pedagógovia:

  • Doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
  • Mgr. Oskar Lehotský, PhD.
  • Mgr. Magdaléna Stýblová, PhD.
  • Mgr. Andrej Šuba, PhD.
  • Mgr. art. Peter Zajíček
  • RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.