Knižnica

 

Knižnica katedry muzikológie už nie je obsluhovaná. Knižničný fond katedrovej knižnice je dostupný cez súborný online katalóg   a je potrebné si ho objednať cez žiadanku.
Knihy Vám budú vydané v Slovanskom seminári (č. d. G 234)
Bližšie informácie na: Ústredná knižnica (uniba.sk)

Ak máte požiadavky na noty, partitúry, hudobné slovníky (MGG a Grove Dictionary of Music and Musician), hudobné periodiká, CD, LP - môžete kontaktovať tabita.elijas@<wbr />uniba.sk.  

 

Katedrová knižnica na Facebooku:

http://www.facebook.com/groups/kniznicaHV/