Knižnica

Knižnica katedry muzikológie už nie je obsluhovaná. 

Knižničný fond katedrovej knižnice je dostupný cez súborný online katalóg (https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog) a je potrebné si ho objednať cez žiadanku.

Knihy Vám budú vydané v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, č. d. M 301).

Bližšie informácie na: 

Ústredná knižnica (uniba.sk) (https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog)

Gondova 2, 818 01 Bratislava

miestnosť G 30 

Ako sa k nám dostanete?

Na prvom poschodí na konci chodby (za študijným oddelením) je schodisko, po ňom treba zísť na prízemie, kde je po ľavej strane jedáleň a po pravej vchod do našej knižnice.

 

Knižnica katedry muzikológie už nie je pravidelne obsluhovaná. Knižničný fond katedrovej knižnice je stále dostupný cez súborný online katalóg a je potrebné si ho objednať cez žiadanku. Knihy Vám budú vydané v Slovanskom seminári (č. d. G 234)
Bližšie informácie na: Ústredná knižnica (uniba.sk)

Ak máte požiadavky na noty, partitúry, hudobné slovníky (MGG a Grove Dictionary of Music and Musician), hudobné periodiká, CD, LP - môžete kontaktovať tabita.elijas@uniba.sk

 

Katedrová knižnica na Facebooku:

www.facebook.com/groups/kniznicaHV/