Knižnica

Knižnica katedry muzikológie bude zatvorená v dátumoch 19.12.2022-15.1.2023. 

 

Otváracie hodiny:

STREDA 14:30-16:30

 

Gondova 2, 818 01 Bratislava

miestnosť G 30

Mgr. Tabita Sara Elijaš, tabita.elijas@uniba.sk

 

Ako sa k nám dostanete?

Na prvom poschodí na konci chodby (za študijným oddelením) je schodisko, po ňom treba zísť na prízemie, kde je po ľavej strane jedáleň a po pravej vchod do našej knižnice.

 

Knižnica katedry muzikológie už nie je pravidelne obsluhovaná. Knižničný fond katedrovej knižnice je stále dostupný cez súborný online katalóg a je potrebné si ho objednať cez žiadanku. Knihy Vám budú vydané v Slovanskom seminári (č. d. G 234)
Bližšie informácie na: Ústredná knižnica (uniba.sk)

Ak máte požiadavky na noty, partitúry, hudobné slovníky (MGG a Grove Dictionary of Music and Musician), hudobné periodiká, CD, LP - môžete kontaktovať tabita.elijas@uniba.sk

 

Katedrová knižnica na Facebooku:

www.facebook.com/groups/kniznicaHV/