Aktuality

Koncert z diel Jozefa Podprockého

Dejiny slovenskej hudobnej kultúry formovalo niekoľko kľúčových osobností, ktoré profesionalizovali hudobné inštitúcie a vychovali viacero skladateľských generácií. Jednou z nich bola legenda slovenského kompozičného umenia a pedagogiky, „moderný tradicionalista“ Jozef Podprocký.

Jeho vplyv na hudobný rozvoj Košíc, ako aj celej profesionálnej hudobnej scény na Slovensku, bol rozhodujúci. Z jeho vedomostí, ako aj z jeho morálnej podpory ťažilo množstvo skladateľov a profesionálnych umelcov s medzinárodným renomé vrátane hudobníkov súboru Quasars Ensemble. Ako riaditeľ Štátnej filharmónie Košice radikálne modernizoval dramaturgickú koncepciu inštitúcie. Vo svojom skladateľskom odkaze dokázal prepájať ideál krásy klasickej hudobnej formy s avantgardnejšími estetickými prúdmi, neustále obkolesený milovaným folklórom.

Pri príležitosti nedožitých skladateľových 80. narodenín súbor Quasars Ensemble prináša rozsiahly prierez jeho komornou tvorbou.

 

Jozef Podprocký        

Dve meditácie, op. 25a

Sempre solo, op. 5

Divertimentino, op. 45     

Fantázia II. na sekvenciu „Victimae paschali“, op. 63

Rozmarné interlúdium, op. 56              

                   

Účinkujú 

Quasars Ensemble

Ivan Buffa, dirigent

Audrey G. Perreault, flauta

Robert Holota, hoboj

Jozef Eliáš, klarinet

Peter Kajan, fagot

Olivia De Prato, husle

Peter Mosorjak, husle

Alexander Znamenskiy, viola

Ján Bogdan, violončelo

Diana Buffa, klavír 

 

Vstupenky  

15 €  / dospelí
8 € / študenti, dôchodcovia a ZŤP 

Predpredaj lístkov tiež na mieste, 1 hod. pred koncertom.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ZŤP po predložení príslušného preukazu.

Hlavný organizátor: OZ QUASARS
Spoluorganizátor: Filozofická fakulta UK

S finančnou podporou Hudobného fondu. S finančnou podporou Nadácie mesta Bratislava a SOZA. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.