Aktuality

Hosťovská prednáška doc. Martina Nedbala z University of Kansas

Katedra muzikológie FiF UK srdečne pozýva všetkých záujemcov na hosťovskú prednášku Martina Nedbala, docenta muzikológie na University of Kansas (USA). Prednášku na veľmi zaujímavú tému

Politizace a národnostní přivlastňování si Mozarta a jeho odkazu v Praze v 19. a 20. století

prednesie v pondelok 27. februára v čase od 10:50 do 12:20 u nás na Gondovej 2, 1. posch., miestnosť č. 23.

Viac o Martinovi Nedbalovi sa dočítate tu.