Aktuality

Deň otvorených dverí
27. január 2018

Deň otvorených dverí na Katedre muzikológie FiF UK tentokrát netradične - nielen s pedagógmi, ale aj so študentmi.
Od 11:00 do 12:30 bude možnosť hovoriť s tými, ktorí muzikológiu práve teraz študujú, bez cenzúry a bez "pedagogického dozoru".
O tom, že o čom je vlastne tá muzikológia, ako to u nás na katedre chodí, a ako sa štúdium dá prepájať s rôznymi vlastnými - umeleckými, publicistickými či promotérskymi - aktivitami. A pokojne aj o tom, ako sa dá vylepšiť klavír (podľa Johna Cagea :-).
Tešíme sa na Vás!

Info aj tu.


Credit: Roche Continents
Credit: Roche Continents

Roche Continents

Naša študentka, Jana Štrpková, bola v letných dňoch pozvaná do Salzburgu na jedenásty ročník prestížneho programu Roche Continents ako jedna z 97 študentov z 35 krajín sveta. Z celkového počtu študentov bolo 67 z oblasti vedy a 28 s umeleckým zameraním.

Pobyt bol plný prednášok či už z vedeckého alebo umeleckého sveta, fúzií oboch oblastí a tvorivých workshopov. Účastníci programu sa zapojili aj do projektu Blind Trust, ktorého autorom bol skladateľ a hudobník, Fritz Hauser. Tvorivý proces plný dôvery vyvrcholil záverečným koncertom, na ktorom sa aktívne zúčastnili všetci študenti.

Roche Continents tím spolupracuje každý rok s organizátormi Salzburského festivalu. Práve preto mohli študenti navštíviť koncerty komornej, symfonickej a opernej tvorby. Tento rok to bola aj opera od Albana Berga, Wozzeck alebo premiéra opery Lear od Ariberta Reimanna. Participanti programu sa dostali aj do zákulisia festivalu, mohli sa zúčastniť diskusií s organizátormi, známymi umelcami, manažérmi, ale aj so svetovými špičkami z oblasti vedy. Na záverečnom galavečere sa zoznámili so samotným potomkom zakladateľa a terajším riaditeľom spoločnosti Roche, filantropom André Hoffmannom.