Odborná prax

Odbornú prax absolvujú študenti Katedry muzikológie FiF UK aj na týchto adresách:

 

a4, kontakt Dr. Slavo Krekovič alebo Mgr. Juraj Hoppan (slavo34.sk, produkciaa4.sk)

Albrechtina, občianske združenie, kontakt Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. (evasuskovagmail.com)

Design Factory, kontakt Mgr. Ivica Horáková (ivica.horakovagmail.com)

Dni starej hudby, letný semester – festival sa koná v júni, kontakt Mgr. Adrián Rajter (adrian.rajtergmail.com)

Hudobné centrum – oddelenie dokumentácie, kontakt Dr. Anna Žilková (anna.zilkovahc.sk)

Hudobné centrum – oddelenie výchovno-vzdelávacích aktivít, kontakt Mgr. Eva Planková (eva.plankovahc.sk)

Hudobné centrum – redakcia Hudobný život, kontakt Mgr. Peter Motyčka (peter.motyckahc.sk)

Hudobné centrum – oddelenie vonkajších vzťahov, kontakt Mgr. Ivana Macariková (ivanamacarikgmail.com)

Hudobné múzeum SNM, kontakt Mgr. Lucia Fojtíková (lucia.fojtikovaSNM.sk)

Katedra muzikológie – knižnica, kontakt Mgr. Magdaléna Stýblová (mag.stygmail.com)

Konvergencie, občianske združenie a festival, kontakt Mgr. Ivica Horáková (ivica.horakovagmail.com)

Opera SND – dramaturgia, kontakt Dr. Martin Bendik (martin.bendikgmail.com)

Slovenská filharmónia – dramaturgia, kontakt Dr. Ivan Marton (ivan.martonchello.sk)

Slovenský rozhlas – Devín, hudobná redakcia, kontakt Dr. Tomáš Boroš (tomas.borosrozhlas.sk)

Slovenská národná knižnica v Martine – Literárny archív, kontakt Mgr. Dominika Machutová, PhD. (dominika.machutova@snk.sk) a Mgr. Marcel Jánošík (marcel.janosik@snk.sk)

Bližšie informácie o rozsahu odbornej praxe a jej administrácii u pani docentky Jany Bartovej (jana.bartovauniba.sk).