Kontakt

Katedra muzikológie

Katedra na Facebooku

Katedrová knižnica na Facebooku

 

Sekretariát:
Mária Daňková
e-mail: maria.dankovauniba.sk, muzikologiafphil.uniba.sk
Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava
Kancelária: G200b (2. poschodie)
Tel.: +421 2 9013 1121, +421 2 90132172 

Poštová adresa:
Katedra muzikológie FiF UK
Gondova 2
811 02  Bratislava

 

Mgr. art. Branko Ladič, PhD.

vedúci katedry
e-mail: branko.ladicuniba.sk
miestnosť č. G305, kl. 2174

 

Mgr. Jana Belišová, PhD.

študijná poradkyňa
e-mail: jana.belisova@uniba.sk
miestnosť č. G307, kl. 2172

 

Prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.

e-mail: marta.hulkovauniba.sk
miestnosť č. G304/a, kl. 2312

 

Prof. Yvetta Kajanová, PhD.

e-mail: yvetta.kajanovauniba.sk
miestnosť č. G306, kl. 2172

 

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

e-mail: jana.bartova@uniba.sk
miestnosť č. G304/a, kl. 2312

 

Doc. Marcus Zagorski, PhD

e-mail: marcus.zagorskiuniba.sk
miestnosť č. G307, kl. 2172

 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

e-mail: vladimir.zvara@uniba.sk
miestnosť č. G305, kl. 2174

 

Mgr. Tabita Sara Elijaš

knižnica
e-mail: elijas1@uniba.sk
miestnosť č. G30, kl. 2194