Kontakt

Katedra muzikológie

Katedra na Facebooku

Katedrová knižnica na Facebooku


Sekretariát a projektový manažment:

Ing. Veronika Zsideková

e-mail: veronika.zsidekovauniba.sk
miestnosť č. G306, kl. 247

Po:        10.00 - 14.00
Ut, St:      9.00 - 12.30
Št:         11.00 - 15.30

Poštová adresa:

Gondova ul. č. 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava


tel. 02/ 59339 247, 59339 357
fax. 02/ 59339 496
e-mail:muzikologiauniba.sk

Voľte číslo 02/59339 + trojmiestnu klapku.

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
e-mail: vladimir.zvarauniba.sk
miestnosť č. G305, kl. 359, resp. 357


Prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.

e-mail: marta.hulkovauniba.sk
miestnosť č. G304/a, kl. 348


Prof. Yvetta Kajanová, PhD.

e-mail: yvetta.kajanovauniba.sk
miestnosť č. G306, kl. 247


Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
e-mail: jana.bartovauniba.sk
miestnosť č. G304/a, kl. 348


Mgr. art. Branko Ladič, PhD.
e-mail: branko.ladicuniba.sk
miestnosť č. G305, kl. 359


Dr. Marcus Zagorski, PhD.
e-mail: marcus.zagorskiuniba.sk
miestnosť č. G307, kl. 370


RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.
e-mail: marek.zabkauniba.sk
miestnosť č. G307, kl. 370


Mgr. Adriana Grešová
e-mail: gresova2012gmail.com
miestnosť č. G304/a, kl. 348

Mgr. & Mgr. Ján Klíma
e-mail: jano.klimagmail.com
miestnosť č. G305, kl. 359

Mgr. Patrik Sabo
e-mail: patrik.aldwine.sabogmail.com
miestnosť č. G304a, kl. 248

Mgr. Samuel Tomeček
e-mail: samuel.tomecekgmail.com
miestnosť č. G306, kl. 247

Mgr. Miroslav Záhradník
e-mail: miro.zahradnikgmail.com
miestnosť č. G306, kl. 247

Ing. Veronika Zsideková
sekretariát a projektový manažment
e-mail: veronika.zsidekova@uniba.sk
miestnosť č. G306, kl. 247

Mgr. Magdaléna Stýblová
knižnica a projekt COURAGE (HORIZON 2020)
e-mail: styblova1uniba.sk
miestnosť č. G30, kl. 427

 

Externí pedagógovia:

Mgr. & Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD.
miestnosť č. G305, kl. 359

Mgr. Monika Dorna, PhD.
miestnosť č. G305, kl. 359

Mgr. Andrea Hriagyelová Pelle, PhD.
miestnosť č. G306, kl. 247

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.
miestnosť č. G304/a, kl. 348


Mgr. Slavomír Krekovič, PhD.
miestnosť č. G306, kl. 247

Mgr. Andrej Šuba, PhD.
miestnosť č. G305, kl. 359

PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
miestnosť č. G306, kl. 247

Mgr. art. Peter Zajíček
miestnosť č. G306, kl. 247