Štátnice a záverečné práce

Harmonogram obhajob a štátnych skúšok august 2020

Harmonogram obhajob a štátnych skúšok

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2020/2021

Zoznam tém a okruhov záverečných prác v akademickom roku 2020/2021.


Štátnicové otázky (Mgr.)

Milí študenti, štátnicové otázky 2019/2020 pre skúšky na magisterskom stupni štúdia nájdete v tomto dokumente


Diplomové práce na Katedre muzikológie