Naše publikácie

 

 

Musicalia Istropolitana

Edičný rad starej hudby Musicalia Istropolitana vychádza od roku 2007 na pôde Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vo vydavateľstve Stimul. Iniciátorkou vzniku a vedeckou editorkou je prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.


Musicologica Istropolitana

Vychádza jedenkrát ročne, ako platforma muzikologickej aktivity pedagógov katedry a jej spolupracovníkov. Býva súčasťou niektorej výskumnej grantovej úlohy. Vydáva ho vydavateľstvo STIMUL - poradenské a vydavateľské centrum FiF UK. Vedecké štúdie v zborníku sú publikované v nemeckom a anglickom jazyku. Vychádza pravidelne od roku 2002. Vedeckou editorkou je prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.


Musicologica

Internetový časopis Katedry muzikológie Filozofickej fakulty UK. Dokumentuje súčasnú muzikologickú scénu, popularizuje hudobnú vedu pre širšiu verejnosť. Vychádza jedenkrát ročne.


Musicus

Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí cítili potrebu realizovať svoje hudobno-kritické myslenie, polemiky a diskusie zo seminára hudobnej kritiky v podobe študentského časopisu.
V súčasnosti ho vedie prof. Yvetta Kajanová, PhD.


 

 

Odborné publikácie našej katedry

Viaceré odborné publikácie autorsky a edične zastrešené členmi našej katedry je možné zakúpiť v predajni Music Forum.

 

 

OHLASY

Kniha Musiktheater in Raum und Zeit: Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (ed. V. Zvara) sa dočkala recenzie z pera profesora Johna Tyrrella. Recenziu uverejnili v časopise Music & Letters.