Naše publikácie

 

 

Musicalia Istropolitana

Edičný rad starej hudby Musicalia Istropolitana vychádza od roku 2007 na pôde Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vo vydavateľstve Stimul. Iniciátorkou vzniku a vedeckou editorkou je prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.

ISBN 978-80-89236-56-5


Musicologica Istropolitana

Vychádza jedenkrát ročne, ako platforma muzikologickej aktivity pedagógov katedry a jej spolupracovníkov. Býva súčasťou niektorej výskumnej grantovej úlohy. Vydáva ho vydavateľstvo STIMUL - poradenské a vydavateľské centrum FiF UK. Vedecké štúdie v zborníku sú publikované v nemeckom a anglickom jazyku. Vychádza pravidelne od roku 2002.

Vedeckou editorkou je Prof. Marta Hulková.


Musicologica

Internetový časopis Katedry muzikológie Filozofickej fakulty UK. Dokumentuje súčasnú muzikologickú scénu, popularizuje hudobnú vedu pre širšiu verejnosť. Vychádza jedenkrát ročne.

ISSN 1337-9070


Musicus

Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí cítili potrebu realizovať svoje hudobno-kritické myslenie, polemiky a diskusie zo seminára hudobnej kritiky v podobe študentského časopisu.

V súčasnosti ho vedie Prof. Yvetta Kajanová, PhD.


Odborné publikácie našej katedry

Viaceré odborné publikácie autorsky a edične zastrešené členmi našej katedry je možné zakúpiť v predajni Music Forum
(predajňa presťahovaná: Na Vŕšku 1).