Musicalia Istropolitana

 

Edičný rad starej hudby Musicalia Istropolitana začal vychádzať v roku 2007 na pôde Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (aktuálne Katedra muzikológie) v Bratislave. Iniciátorkou vzniku a vedeckou editorkou je Marta Hulková.

Zámerom edičného radu Musicalia Istropolitana je osloviť jednak hudobných vedcov, ktorým chcú jednotliví editori sprístupniť kvalitný študijný a porovnávací notový materiál z územia dnešného Slovenska, a na druhej strane vyhovieť aj potrebám profesionálnych i neprofesionálnych interpretov starej hudby. Väčšina skladieb, ktoré doteraz vyšli v edičnom rade Musicalia Istropolitana je tiež vhodná pre pedagogické účely, keďže technická náročnosť zverejnených skladieb nepresahuje schopnosti študentov hudobných konzervatórií, resp. talentovaných absolventov základných umeleckých škôl.

Po obsahovej stránke edičný rad ponúka pozoruhodné hudobnohistorické pramene, ktoré neboli doteraz publikované. Diela sú cirkevného i svetského charakteru a pochádzajú z obdobia hudobného baroka a klasicizmu.

Viac o Musicalia Istropolitana

Redakčná rada edície: Edita Bugalová, Jana Kalinayová-Bartová, Darina Múdra, Eva Szórádová a Peter Zajíček.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


<output>styblova1@uniba.sk</output>

<output>muzikologia@uniba.sk</output>

<output>muzikologia@uniba.sk</output>

<output></output>

Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum

 

Séria 9: Samuel Capricornus (1628  1665) Opus Musicum (1655)

Zväzok 9/1

Štúdia a kritická edícia: Jana Kalinayová-Bartová

Obsadenie: S1, S2, org; cnto/vl1, cnto/vl2, a1, a2, org

Vydavateľ: Ars Musica

Rok vydania: 2018

ISBN:978-80-971672-2-6

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom infoarsmusica.sk alebo muzikologiauniba.sk


Anton Zimmermann (1741 1781) Cassatione Ongherese

 

Séria 8: Kompozície z archívov v Nitre (18. 19. storočie)

Zväzok 8/1

Štúdia a kritická edícia skladby: Magdaléna Stýblová

Obsadenie: vl princ, vl1, vl2, vla, vlc, cb, ob1, ob2, cor1, cor2

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-8127-182-3

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Ecce concipies in utero, Ecce annuncio vobis gaudium, Ecce quomodo moritur justus

 

Séria 7: Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela Angelica Cantionum Sacrarum (1688)

Zväzok 7/5

Editori: Jana Kalinayová-Bartová, Peter Zajíček

Obsadenie: vl1, vl2, A, T, B, bc

Vydavateľ: Ars Musica

Rok vydania: 2014

ISBN: 978-80-971672-0-2

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom infoarsmusica.sk alebo muzikologiauniba.sk


O Jesu meus amor, Venite qui esuritis, Venite gentes

 

Séria 7: Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela Angelica Cantionum Sacrarum (1688)

Zväzok 7/1

Editori: Jana Kalinayová-Bartová, Peter Zajíček

Štúdia: Jana Kalinayová-Bartová

Obsadenie: vl1, vl2, vla1, vla2, S, bc

Vydavateľ: Ars Musica

Rok vydania: 2016

ISBN: 978-80-971672-1-9

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom infoarsmusica.sk alebo muzikologiauniba.sk


Thesaurus Harmonicus (1603) Liber Primus: Praeludia

 

Séria 6: Jean-Baptiste Besard (ca 1567 ca post 1617)

Zväzok 6/1

Praeludia: I, II, III, V, VI, VIII, XI, XIV, XVIII, XIX

Štúdia, transkripcia a úprava skladieb pre gitaru: Michal Hottmar

Obsadenie: guit

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2016

ISBN: 978-80-8127-142-7

Dostupnosť: Nedostupné


Zion Spricht. Der Herr hat mich verlassen

 

Séria 5: Matthäus Apelles von Löwenstern (1594 – 1648)

Zväzok 5/2

Štúdia a kritická edícia skladby: Peter Ján Martinček

Obsadenie: Coro 1, Coro2, BC / pro Violon

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2015

ISBN: 978-80-8127-141-0

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Alleluja. Lobet den Herren in seinem Heiligtum

 

Séria 5: Matthäus Apelles von Löwenstern (1594 – 1648)

Zväzok 5/1

Štúdia a kritická edícia skladby: Peter Martinček

Obsadenie: Coro 1, Coro2

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-8127-045-1

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Te Deum laudamus / Te Boha chwalime

 

Séria 4: Ľubický spevník (17. stor.)

Zväzok 4/1

Editor: Peter Ruščin

Obsadenie: S, A, T1, T2, B

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-8127-044-4

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Jsrael hat dennoch Gott zum Trost

 

Séria 3: Tobias Michael (1592 – 1657)

Zväzok 3/1

Editor: Anna Kňažíková

Obsadenie: S1, S2, A, T, B, bc

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-89236-71-8

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Ave Regina in G

 

Séria 2: Johann Matthias Sperger (1750 – 1812)

Zväzok 2/1

Editor: Lenka Antalová

Obsadenie: vl1, vl2, vlne, S, org

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2008

ISBN: 978-80-89236-56-5

Dostupnosť: Dostupné

V prípade záujmu o výtlačok a party nás kontaktujte prostredníctvom muzikologiauniba.sk


Duetto pastorale Bone Jesule

 

Séria 1: František Xaver Tost (1754 – 1829)

Zväzok 1/1

Editor: Lenka Antalová

Obsadenie:

Vydavateľ: STIMUL

Rok vydania: 2007

ISBN: 978-80-89236-25-1

Dostupnosť: Nedostupné