Musicologica

Internetový časopis Katedry muzikológie Filozofickej fakulty UK
Dokumentuje súčasnú muzikologickú scénu, popularizuje hudobnú vedu pre širšiu verejnosť.

Časopis Musicologica nájdete na samostatnej na webovej stránke www.musicologica.eu

ISSN 1337-9070