Doktorandské štúdium

Interní doktorandi a ich doktorandské projekty

  • Tabita Sara Elijaš: Zobrazenia vody v hudbe
  • Mgr. Martin Kelemen
  • Mgr. & Mgr. Ján Klíma: Interpretačný štýl a umelecký vývoj Fedora Freša
  • Mgr. Filip Majerský: Tvorivosť, stereotypy a syndróm ušných červov pri percepcii hudby
  • Mgr. Zuzana Petrovičová Bystrická

Študentky externého doktorandského štúdia

  • Mgr. Eva Kolesárová: Postavenie hudby v liturgii evanjelických služieb Božích od 16. storočia do súčasnosti
  • Mgr. Jana Kubáň: Operné spoločnosti v období hudobného klasicizmu na území dnešného Slovenska