Doktorandské štúdium

Interní doktorandi a ich doktorandské projekty

  • Tabita Sara Elijaš: Zobrazenia vody v hudbe
  • Mgr. & Mgr. Ján Klíma: Interpretačný štýl a umelecký vývoj Fedora Freša
  • Mgr. Filip Majerský: Tvorivosť, stereotypy a syndróm ušných červov pri percepcii hudby

Študenti externého doktorandského štúdia

  • Mgr. Lucia Fojtíková: Možnosti múzejnej pedagogiky v hudobnom vzdelávaní
  • Mgr. Lucia Danihel: Estetické a intelektuálne východiská slovenskej skladateľskej generácie 60. rokov
  • Mgr. Peter Jantoščiak: Franz Schollnast - hudobný nástrojár a vynálezca
  • Mgr. Eva Kolesárová: Postavenie hudby v liturgii evanjelických služieb Božích od 16. storočia do súčasnosti
  • Mgr. Jana Kubáň: Operné spoločnosti v období hudobného klasicizmu na území dnešného Slovenska
  • Mgr. art. Richard Tamáš: Pašiová tvorba na území Slovenska v prvej polovici 18. storočia a jej stredoeurópske súvislosti