Doktorandské štúdium

 

Doktorandské prednášky a semináre v letnom semestri 2020/2021

Harmonogram doktorandských prednášok a seminárov v letnom semestri akademického roku 2020/2021.


Interní doktorandi a ich doktorandské projekty

Študenti externého doktorandského štúdia

  • Mgr. Lucia Fojtíková: Možnosti múzejnej pedagogiky v hudobnom vzdelávaní
  • Mgr. Zuzana Grajcárová: Sakrálnosť v slovenskej hudobnej tvorbe po roku 1918
  • Mgr. Lucia Jakubisová: Filozoficko-estetické myslenie v skladateľskom prostredí na Slovensku po roku 1918
  • Mgr. Peter Jantoščiak: Franz Schollnast - hudobný nástrojár a vynálezca
  • Mgr. Martina Konrádová: Hudobné školstvo konzervatoriálneho typu na Slovensku (aktuálny stav, problémy, perspektívy)
  • Mgr. Eva Kolesárová: Postavenie hudby v liturgii evanjelických služieb Božích od 16. storočia do súčasnosti
  • Mgr. Jana Kubáň: Operné spoločnosti v období hudobného klasicizmu na území dnešného Slovenska
  • Mgr. Magdaléna Stýblová: Hudobná kultúra v Nitre počas 18. – 19. storočia
  • Mgr. Richard Tamáš: Pašiová tvorba na území Slovenska v prvej polovici 18. storočia a jej stredoeurópske súvislosti