Silvia Dončevová

PhDr. Silvia DONČEVOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 9:00 - 10:30 hod.

Telefón +421 2 9013 2330

Email: silvia.doncevovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

Linkedin

VUPCH

Odborné zameranie

 • sociálna pedagogika,
 • pedagogika voľného času,
 • globálna výchova,
 • sociálna patológia.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-028/15 a A-buPE-014/15: Pedagogika voľného času 
 • A-muSZ-129/17: Vybrané problémy zo sociálnej pedagogiky v škole

 

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-021/00: Špeciálna pedagogika
 • A-boPE-014/15: Pedagogická axiológia 
 • A-moPE-049/15: Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich 
 • A-muSZ-150/22: Rodové aspekty výchovy a socializácie

 

 

Projektová činnosť

 • Active Citizens Fund Slovakia / Obhajoba verejných záujmov - Strategické granty / Podpora demokratizácie v školách / Spoluriešiteľka projektu. / Hlavný riešiteľ projektu: Slovenská komora učiteľov / 2020 - 2022

Doplňujúce informácie

Blogy o školstve na Denníku N

Poster na medzinárodnú vedeckú konferenciu Edulearn24, Palma, Španielsko (1.7 - 3.7.2024)