Ľuboslava Sejčová

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.Č. dverí: G 205

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 13:00 - 14:30 hod.

Telefón: +421 2 9013 2328

Email: luboslava.sejcovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 • pedagogické poradenstvo,
 • sociálna prevencia,
 • prevencia závislostí,
 • arteterapia.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-moPE-033/00 Dieťa ako obeť násilia 
 • A-moPE-029/15 Odborná prax 2 
 • A-moPE-036/15 Pedagogické poradenstvo 2 
 • A-moPE-038/17 Pedagogická prevencia závislostí  

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-012/15 Úvod do sociálnej pedagogiky 
 • A-buPE-024/15 Sociálna pedagogika 2
 • A-moPE-050/15 a A-muPE-045/15  Pedagogické poradenstvo 1 
 • A-moPE-026/15 Sociálna patológia a prevencia 

Projektová činnosť

 • 2022-2025 VEGA 1/0316/22: Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva – spoluriešiteľka.
 • 2022-2023 VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie. Zástupca projektu.
 • 2016  Fakultný grant FG13/2016 spojený vydaním publikácie Diagnostika v arteterapii a v poradenstve (2016).
 • 2015 – 2018  VEGA 2/0048/15: Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie – spolupráca na grante (grantový projekt SAV).
 • 2012 – 2014 VEGA 2/0053/12: Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK) – spoluriešiteľka.
 • 2011 – 2014 VEGA 1/0152/11: Slovenská encyklopédia edukačných vied –   spoluriešiteľka. 
 • 2010 – 2012 GAČR 407/10/0796: Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí – riešiteľka čiastkovej úlohy: Osobnosť a autorita výchovného poradcu.
 • 2009 – 2011 VEGA 2/0116/09: Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte každodenného života – spoluriešiteľka (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK).
 • 2006 – 2008 VEGA 2/6043/26: Filozofická reflexia ideálu “dobrého života” – riešiteľka čiastkovej témy: Výskum hodnotových priorít mladej generácie (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK).
 • 2003 – 2005 VEGA 1/0083/03: Kvalita života a možnosti pedagogiky – riešiteľka čiastkovej témy: Rodinné prostredie a kvalita  života dospievajúcich.