Doktorandské štúdium

Základné informácie ako i smernice týkajúce sa doktorandského štúdia nájdete na stránke fakulty.

Na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave je v súčasnosti možné absolvovať doktorandské štúdium v študijnom programe Klinická psychológia. Doktorandské štúdium v študijnom programe Sociálna psychológia t. č. nie je pokryté odbornou garanciou a neotvára sa.  

 

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:

  • prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. (garant)
  • doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (kogarant)
  • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. (kogarant)
  • doc. PhDr. Tatiana Taročková, CSc.
  • doc. MUDr. Ján Pečeňák, Csc.
  • doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.
  • doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
  • PhDr. Robert Máthé, PhD.
  • Mgr. Viera Cviková, PhD.