Zahraničné vzťahy

Koordinátorkou  programu ERASMUS+ je  Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Bližšie informácie k Erasmu+

Uzatvorené zmluvy Erasmus+: 

 • Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
  Kód: CZ OLOMOUC01
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
  Kód: CZ BRNO05
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

  Univerzita: University of Ostrava (CZ)
  Kód: CZ OSTRAVA02
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

  Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
  Kód: CZ PRAHA07
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: Prague College of Psychosocial Studies (CZ)
  Kód: CZ PRAHA28
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)

  Univerzita: Ruhr University Böchum (D) - German lang.
  Kód: D BOCHUM01
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

  Univerzita: International Psychoanalytic University in Berlin (D)
  Kód: D BERLIN32
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: University of Porto (P)
  Kód: P PORTO02
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: University Fernando Pessoa Porto (P)
  Kód: P PORTO26
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

  Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
  Kód: PL KRAKOW01
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: University in Ljubljana (SI)
  Kód: SI LJUBLJA01
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: University of Clermont-Auvergne (F)
  Kód:F CLERMON48
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

  Univerzita: Tilburg University (NL)
  Kód: NL TILBURG01
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

  Univerzita: Autonomous University of Barcelona (E)
  Kód: E BARCELO02
  platnosť do: 2020
  počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)