Psychodiagnostická knižnica

Podmienky na používanie diagnostickej knižnice pre študentov a zamestnancov Katedry psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

  1. V knižnici vždy zostáva 1 kompletný originál, ktorý je označený ako verzia 1. Metódy, ktoré už nie sú v distribučnom predaji, nie je možné vypožičať absenčne. Ostatné kópie je možné požičiavať aj absenčne.
  2. V zozname diagnostických metód je určené, ktoré metódy je možné si vypožičať absenčne a v koľkých kusoch. Ak sú jednotlivé metódy dostupné prezenčne, nie je možné ich zapožičiavať domov a študent má možnosť ich používať len v psychodiagnostickej knižnici.
  3. Za absenčné požičanie metodík nesie hmotnú zodpovednosť školiteľ/vyučujúci študenta. Tj. ak si chce študent vypožičať absenčne nejakú metodiku musí priniesť potvrdenie od školiteľa/vyučujúceho na konkrétne metodiky, ktorý sa zaručuje za študenta.
  4. Výpožičná doba metodiky je max. 1 týždeň. V prípade dlhšieho zapožičania v odôvodnených prípadoch (napr. pri realizácii záverečnej práce) je výpožičná doba max 2 týždne.
  5. V prípade poškodenia materiálov je potrebné uhradiť škodu v plnej výške alebo materiál nahradiť.
  6. V prípade straty materiálu je potrebné uhradiť jeho cenu podľa katalógu distribučných firiem (napr. Psychodiagnostika, Testcentrum a pod.).
  7. Diagnostická knižnica je súčasťou katedrovej knižnice. Pri skončení štúdia, alebo pracovného pomeru, je potrebné dodať p. Malíkovej potvrdenie, že v psychodiagnostickej knižnici nie sú evidované žiadne pohľadávky.
  8. Podmienky platia pre všetkých študentov a zamestnancov Katedry psychológie FiF UK, Bratislava.


Zoznam metód dostupných v knižnici nájdete tu.

Otváracie hodiny):
(vždy však po dohode emailom vopred)

Zodpovedná osoba: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.