Univerzita tretieho veku

Za celkovú organizáciu a koncepciu UTV je za Katedru psychológie zodpovedný Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

Do výučby je ďalej začlenených 40-60 percent pracovníkov Katedry psychológie.