Študijná agenda

POZN. Odkazy sú sprístupnené po prihlásení na stránku. 

USMERNENIA K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

 V usmerneniach k ZP nájdete odporúčania k odovzdávaniu ZP a postupy súvisiace so žiadosťami ktoré s nimi súvisia.


ERASMUS

Pod odkazom nájdete predovšetkým usmernenia a informácie k uznávaniu predmetov/kreditov z prijímacích pracovísk.  


ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Odkaz je primárne určený končiacim študentom Mgr. stupňa. Budú tu zverejňované aktualizované štátnicové otázky. A informácie súvisiace so štátnicami. Napr. termín a rozpis ŠZS. Odkaz bude sprístupnený po aktualizácii otázok na ŠZS.