Študijné programy

Katedra archívnictva a PVH (od septembra 2022 Katedra archívnictva a muzeológie) poskytuje vysokoškolské odborné vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Od septembra 2022 to bude trojročný bakalársky a dvojročný magisterský študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva.

Naši absolventi môžu následne pokračovať na doktorandskom strešnom programe Slovenské dejiny.

Konkrétnu štruktúru a predmety nájdete na lište vľavo.