Záverečné práce

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2023/2024 - študijný program AMD

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, ktoré boli dňa 30.062023 schválené hlavnou zodpovednou osobou za realizáciu študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva prof. PhDr. Jurajom Šedivým, MAS. PhD.:

Bakalárske práce

 

P.č.Meno študentaVedúci záverečnej práceTéma záverečnej práce
1Adam KuťkaMgr. Ján Valo, PhD.Analýza sčítania obyvateľstva z roku 1930 vo Veľkom Ďure
2Jakub Bujňák Mgr. Ján Valo, PhD.Vybrané Pálfiovské mapy zo Slovenského národného archívu - digitalizácia a integrácia do elektronického informačného systému
3Samuel Sebastián Očkaíkprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Formálny a obsahový rozbor kanonických vizitácií farností Gemerského arcidiakonátu z rokov 1753 a 1782

 

Diplomové práce

 

 

P.č.Meno študentaVedúci záverečnej práceTéma záverečnej práce
1Bc. Tomáš VlčkoMgr. Lenka Vargová, PhD.Vznik múzea v Bojnickom zámku a prezentácia jeho zbierok v minulosti a v súčasnosti na príklade zbierky zbraní
2Bc. Zuzana SabolčíkováMgr. Lenka Vargová, PhD.Problematika kultúrnej krajiny so zameraním na historické záhrady a parky
3Bc. Stela Obertová Mgr. Lenka Vargová, PhD.Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva na príklade ľudovej slovesnosti
4Bc. Pavol Ilčákdoc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.Návrh a realizácia múzejnej expozície na hrade Tematín
5Bc. Viktória Cehuľováprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Epigrafické pamiatky okresu Revúca a Rimavská Sobota do roku 1650
6Bc. Kamil Bazelidesprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Analýza a vizualizácia sociálno-ekonomickej topografie podľa Preßburger Wegweiser v Bratislave neskorého 19. storočia: Možné využitie GIS v urbánnych dejinách
7Bc. Oleksandra ZalohinaMgr. Ján Valo, PhD.Vývoj elektronických archívov
8Bc. Barbora RepákováMgr. Ján Valo, PhD.Cechy v Žiline a okolí
9Bc. Lenka Andrea KuľhováMgr. Ján Valo, PhD.Petržalka v rokoch 1960 - 1972 vo svetle zápisníc obvodnej rady národného výboru pre okres Bratislava XI.
10Bc. Nina Görcsová Mgr. Ján Valo, PhD.Osobný fond Františka Nižnanského

 

 

Bakalárske a diplomové práce študentov archívnictva (archívnictva a PVH)

Staršie záverečné práce nájdete na lište vľavo.

V prehľade nájdete zoznam všetkých záverečných prác, ktoré boli odovzdané k obhajobe - teda aj tie ktoré neboli obhájené. Zamietnuté (neobhájené) práce majú označenie "Z".