Záverečné práce

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2022/2023

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2022/2023 sú zverejnené v akademickom informačnom systéme.

 

 

Bakalárske a diplomové práce študentov archívnictva (archívnictva a PVH)

Staršie záverečné práce nájdete na lište vľavo.

V prehľade nájdete zoznam všetkých záverečných prác, ktoré boli odovzdané k obhajobe - teda aj tie ktoré neboli obhájené. Zamietnuté (neobhájené) práce majú označenie "Z".