ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Čo je ŠVOčKa ???

Študentská vedecká odborná konferencia je výbornou príležitosťou pre študentov archívnictva prezentovať nielen seba, ale aj výsledky svojej vlastnej tvorivej vedeckej práce.

Pre koho je ŠVOčKa určená ???

Prihlásiť sa na ŠVOK môže skutočne každý študent archívnictva alebo muzeológie. Nezáleží na tom či ste prvák alebo študent končiaceho ročníka. Stačí nájsť si čas, mať chuť napísať prácu a odhodlanie ju prezentovať pred svojimi učiteľmi a spolužiakmi. 

Čo mi môže ŠVOčKa priniesť ???

  • Nové skúsenosti
  • Nové zaujímavé informácie
  • Pekné knižné ocenenia
  • Mimoriadne štipendium udelené dekanom fakulty

 

Ako má vyzerať práca a aké má mať zameranie ???

  • Rozsah cca. 15 - 20 strán
  • Práca by mala prezentovať vlastnú tvorivú vedeckú prácu študenta
  • Mala by byť zameraná na oblasť archívnictva, pomocných vied historických či muzeológie

Čo musím urobiť ak sa chcem zúčastniť ŠVOK ???

Pokiaľ sa chcete zúčastniť ŠVOčKy, je potrebné zvoliť si tému Vašej práce, následne podľa okruhu jej zamerania vybrať konzultanta z radov učiteľov katedry. Dôležité je vykonať vlastný vedecký výskum a napísať samotnú prácu. A napokon sa na ŠVOK prihlásiť a odovzdať prácu. Samozrejmosťou je zúčastniť sa na konferencií a svoju prácu prezentovať.

Ako tému svojej práce na ŠVOK môžete použiť aj rozšírenú seminárnu prácu či časť svojej záverečnej práce. Ak si neviete zvoliť presnú tému práce, ale máte záujem sa ŠVOčKy zúčastniť, kontaktujte niektorého z učiteľov našej katedry - pomôžu Vám. 

Kedy sa ŠVOK uskutoční ???

Študentská vedecká odborná konferencia v sekcií Archívnictvo a muzeológia sa uskutoční spravidla koncom apríla bežného roka. Termín podania písomnej prihlášky a odovzdania práce sa taktiež dozviete v dostatočnom predstihu na tejto stránke. 

Kde nájdem ďalšie prípadne bližšie informácie ???

Ak sa Vám horespomenuté informácie zdali byť príliš všeobecné alebo sa potrebujete spýtať niečo konkrétne ohľadne ŠVOK - kontaktujte ma prosím na adrese jan.valo@uniba.sk a ja sa pokúsim Vašu otázku zodpovedať.

Tak teda veľa šťastia a uvidíme sa na ŠVOčKe...

Ján Valo