Exkurzie

Naši študenti sa každoročne môžu zúčastniť odborných exkurziách v rámci Slovenska alebo v zahraničí. Spoznávajú odborné pracoviská, etablované kolegyne a kolegov, nové trendy v praxi. Súčasťou programu (najmä pri viacdenných exkurziách) býva aj všestranné objavovanie miest