Exkurzia Praha 2019

Na začiatku jesene akademického roka 2019/2020 sme sa opäť vydali do stovežatej Prahy, metropoly Česka. Počas štyroch dní (24.10.2019 - 27.10.2019) sme si pozreli a navštívili vybrané pamiatky, múzeá a samozrejme aj archívy.

Prvý deň sme okrem cesty z Bratislavy do Prahy navštívili Zeměměřický úřad a jeho Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, kde sme si okrem bohatého fondu vyskúšali aj niektoré geodetické prístroje a pomôcky. Nasledovala prehliadka Strahovského kláštora a jeho historickej knižnice.