Prečo práve u nás?

Prečo ŠTUDOVAŤ práve u nás?

Lebo SLOVENSKO

-          ak chcete v budúcnosti žiť v zahraničí, tak je lepšie vyštudovať „vonku“, no ak sa chcete vrátiť na Slovensko a žiť tu, tak je lepšie vyštudovať najlepšiu domácu univerzitu a cez naše výmenné programy vyskúšať štúdium vo viacerých krajinách (v naozajstnom zahraničí – nie v susednej Českej republike, kde štúdium neprinesie žiaden benefit cudzieho jazyka a po odbornej stránke môže ísť o porovnateľné alebo kvalitatívne horšie pracoviská),

-          zamestnávatelia na Slovensku preferujú absolventov so vzdelaním, ktoré je prispôsobené tunajšiemu pracovnému trhu (napr. dejiny správy v Čechách sú výrazne iné než na Slovensku),

-          my pracujeme najmä s domácimi prameňmi – preto ak chcete robiť témy zo slovenských dejín a prameňov, je lepšie preferovať slovenské univerzity – na zahraničných obvykle kolegovia nemajú prehľad o ich uložení a možných témach pre záverečné práce a budete musieť robiť s českými či rakúskymi alebo inými prameňmi. Ak sa budete chcieť zamestnať v slovenských inštitúciách, budú Vám potom chýbať niektoré základné vedomosti.

Lebo BRATISLAVA

-          život v hlavnom meste je dynamickýpestrý,

-          sme doslova na hranici s Rakúskom, máme výrazné prepojenia s rakúskymi partnermi a študenti majú možnosti tam praxovať a v budúcnosti sa prípadne aj zamestnať,

-          hoci náklady na štúdium sú vyššie než v nejakom okresnom mestečku ,tak už počas štúdia si tu môžete ľahko nájsť brigádu (či už v odbore alebo v nejakej komerčnej sfére),

-          a hlavne po škole si tu najľahšie nájdete dobre platenú prácu (oproti krajským mestám v Čechách ako napr. Brno alebo Olomouc má hlavné mesto Slovenska vyššiu zamestnanosť a vyšší priemerný mesačný príjem).

-          Bratislava je jedinečná malebnou a romantickou polohou na svahoch Malých Karpát s majestátnym Dunajom, príjemnými parkmi, romantickými výhľadmi, cyklistickými chodníkmi, člnkovaním na dunajských ramenách, lokalizáciou na hranici 4 štátov, multikultúrnymi dejinami...

Lebo Univerzita Komenského

-          je najstaršounajváženejšou univerzitou na Slovensku – nadviazala na univerzitné tradície mesta siahajúce až do roku 1467 (Univerzita Istropolitana),

-          dlhodobo je vo svetových rebríčkoch najlepšou univerzitou na Slovensku a je hodnotená lepšie než drvivá väčšina českých vysokých škôl,

-          zamestnávatelia si vyberajú radšej absolventov prestížnej UK než iných, niektorých o poznanie menej kvalitných univerzít či vysokých škôl.

Lebo archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

-          je perspektívny študijný program, ktorý otvára absolventom možnosti uplatnenia tak vo verejnej ako aj súkromnej sfére,

-          kombinuje predmety tradičné s modernými, absolvent teda bude vedieť pracovať tak so stredovekou listinou ako aj modernou bankovou zmluvou,

-          dáme Vám slušnú jazykovú výbavu, ktorá Vám otvára dvere aj do sveta.

Lebo učitelia

-          študovali okrem Slovenska aj v zahraničí a majú skúsenosti aj zo zahraničných pracovísk, svoje kontakty využívajú aj v prospech svojich študentov,

-          vždy sa snažili byť nároční a pripraviť čo najzodpovednejšie svojich študentov – zároveň však sa snažia byť ľudskí a vytvárať na malej katedre rodinnú atmosféru – všetci sa poznáme po mene – nejde o žiadne masové štúdium.

Lebo prax

-          kým v súčasnosti vyžadujú od všetkých študijných programov prepojenie na prax, tak archívnictvo (a PVH) ako aj muzeológia svojim študentom už desaťročia umožňuje „pričuchnúť“ k bežnej práci v archívoch, múzeách a príbuzných inštitúciách, v súčasnosti máme kontakty aj na komerčné organizácie ako banky alebo Slovnaft, kde môžu naši študenti praxovať a perspektívne sa aj zamestnať.