ERASMUS+

Podobne ako kedysi tovariši vandrovali z mesta do mesta a naberali nové skúsenosti – tak si aj študenti oddávna rozširovali svoj obzor štúdiom na viacerých univerzitách (tzv. peregrinatio academica). Aj Vy môžete vyskúšať vycestovať na niektoré zo zahraničných partnerských pracovísk.