Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Základné informácie

Ako?

Môžete ísť na letnú prax napr. do niektorého zo zahraničných archívov (nie je potrebná zmluva dopredu, Vy si vyberáte pracovisko kdekoľvek v rámci EÚ) = Erasmus-stáže.

Alebo môžete ísť na celý semester študovať na niektoré z partnerských univerzitných pracovísk = Erasmus+.

Alebo môžete vyskúšať štúdium prostredníctvom SAIA (obvykle na 1 semester, je podporené štipendiom).

Čo získate?

Skúsenosť zo života v novej krajine, zlepšíte si cudzí jazyk, nadobudnete nové vedomosti a zručnosti, nájdete si nových kolegov, priateľov...

Aký je postup pri Erasmus+?

Vo februári sledujte nástenky, web alebo facebook katedry – vypíšeme výberové konania. Vy si vyberiete univerzitu a prihlásite sa na konkurz (bývajú obvykle v marci). Ak Vás vyberieme, tak buď v najbližšom zimnom alebo letnom semestri môžete vycestovať na vybranú univerzitu. Školné na nej neplatíte, naopak dostanete štipendium, ktoré pokryje veľkú časť z bežných nákladov na život v danej krajine.

S učiteľmi sa dohodnete na kurzoch, ktoré na novej univerzite budete navštevovať. Na cieľovej univerzite získate kredity za dohodnuté kurzy, ktoré sa Vám započítajú do kreditov z našej univerzity.

Aký je postup pri Erasmus stážach?

Na jar oslovíte katedrového koordinátora s Vašou predstavou o krajine a prípadne aj inštitúcii, ktorá pôsobí v našej oblasti (napr. archív, historická knižnica, registratúra a pod.), na ktorej by ste chceli stážovať. S katedrovým koordinátorom vyberiete (alebo potvrdíte vybranú) inštitúciu, spojíte sa s jeho pomocou s jej reprezentantom, ktorý Vám potvrdí akceptačný list. Po výberovom konaní na fakulte a univerzite môžete vycestovať na vybrané zahraničné pracovisko, kde budete praxovať cez letné prázdniny.

Kedy je ideálne ísť do zahraničia?

Na stáž je ideálne ísť vo vyšších ročníkoch (dá sa ísť aj po skončení 3. ročníka).

Na Erasmus+ je potrebný ukončený aspoň prvý ročník bakalárskeho štúdia. Ideálny je druhý ročník bakalárskeho alebo prvý ročník magisterského stupňa. Prípadne môž byť aj končiace ročníky, ak pracujete na téme, pri ktorej by Vám zahraničný pobyt pomohol.

Ak máte ďalšie otázky?

Môžete sa obrátiť na katedrového koordinátora programu Erasmus+