Naši študenti

Študenti archívnictva, muzeológie a digitalizácie historického dedičstva v akademickrom roku 2022/2023

I. rok Bc. štúdia
01Daniela Dreveňáková
02Sofia Febenová
03Nina Jurčáková
04Mgr. Lucia Kamanová
05Sergio Kováč
06Martin Novosad
07Anna Oginčuková
08Oliver Pučík
09Evgeny Stulov
II. rok Bc. štúdia
01Jakub Bujňák
02Adam Kuťka
03Samuel Sebastián Očkaík
III. rok Bc. štúdia
01Mária Benčičová
02Lucia Halajová
03Denisa Hanulja
04Lenka Chudá
05Bianka Müllerová
06Viktória Psotková
07Viktor Rovniansky
08Alona Rubanova (prerušené štúdium)
09Diana Vašková
I. rok Mgr. štúdia
01Bc. Kamil Bazelides
02Bc. Viktória Cehuľová
03Bc. Nina Görcsová
04Bc. Barbora Hlinková
05Bc. Pavol Ilčák
06Bc. Lenka Andrea Kuľhová
07Bc. Stela Obertová
08Bc. Barbora Repáková
08Bc. Zuzana Sabolčíková
09Bc. PhDr. Peter Sater
10Bc. Tomáš Vlčko
11Bc. Oleksandra Zalohina
II. rok Mgr. štúdia
01Bc. Mária Ardanová
02Bc. Eva Betušťáková
03Bc. Olívia Boronová
04Bc. Andrea Bottová
05Bc. Alžbeta Horváthová
06Bc. Ján Kováčik
07Bc. Andrej Lisko
08Bc. Kamil Nováčik
09Bc. Evgeniya Panteleeva
10
Bc. Katarína Polónyi
11Bc. Alexa Pospíšilová
12Bc. Eva Tomeková
13Bc. Arina Zinoveva

Študenti pomocných vied historických v akademickom roku 2021/2022

I. ročník PhD. štúdiaII. ročník PhD. štúdia
01Mgr. Ján Korekáč (denný)
02Mgr. Martina Rácová (externá)
III. ročník PhD. štúdiaIV. ročník PhD. štúdia
03Mgr. Matúš Kaščák (denný)04Mgr. Michal Celnar (denný)
05PhDr. Miroslav Martinický (externý)
06Mgr. Jakub Roháč (denný)
07Mgr. Jana Srnková (externá)
V. ročník PhD. štúdia

Niektorí úspešní absolventi

V zahraničí:

-          Mgr. Andrea Farkas (Budapest, archivárka-vedúca oddelenia)

-          Mgr. Lucia Hoľanová (Praha, archivárka)

-          Mgr. MA. Zuzana Rácová (Wien, archivárka)

-          Mgr. Karol Smetana (diplomat v Poľsku, Rusku, EÚ)

-          Mgr. Peter Spišiak (veľvyslanec v Albánsku)

-          a iní

Slovenské štátne a mestské archívy:

-          Mgr. Peter Brindza. PhD. (Štátny archív v Trenčíne, riaditeľ)

-          PhDr. Michal Duchoň, PhD. (Archív mesta Bratislavy)

-          PhDr. Peter Keresteš, PhD. (Štátny archív v Nitre, riaditeľ)

-          Mgr. Mária Mrižová, PhD. (riaditeľka odboru archívov a registratúr, MV SR)

-          Mgr. Ivan Tichý (Slovenský národný archív, riaditeľ)

-          a iní

Iné pamäťové inštitúcie a organizácie:

-          Mgr. Lucia Krchnáková, PhD. (Múzeum mincí a medailí v Kremnici, archivárka)

-          Mgr. Katarína Kučerová Bodnárová, PhD. (Slovenská národná galéria, vedúca archívu)

-          Mgr. Františka Marcinová (Zväz múzeí na Slovensku, predsedníčka)

-          Mgr. Robert G. Maretta, PhD. (Slovenské národné múzeum, vedúci archívu)

-          Mgr. Martina Orosová, PhD. (Spoločnosť slovenských archivárov, predsedníčka)

-          PhDr. Radoslav Ragač (ex-generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR; poverený vedením Pamiatkového úradu SR)

-          Mgr. Pavol Urbánek (Kancelária národnej rady SR, archivár)

-          a iní

SAV:

-          väčšina historikov zameraných na staršie dejiny (PhDr. Daniela Dvořáková, PhD. / PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. / PhDr. Ján Steinhübel, CSc. / PhDr. Martin Štefánik, PhD. a iní)

Komerčná sféra:

-          Mgr. Alžbeta Adamcová (UniCreditBank, registratúra)

-          Mgr. Ivana Ďugelová (ČSOB-banka)

-          Mgr. František Chudják (Národná banka Slovenska)

-          a iní