Filozofia - sociológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filozofia, sociológia a sociálna antropológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied, Katedra sociológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.; doc. PhDr. Dušan Janák, PhD., doc. Roman Džambazovič, PhD., doc. Daniel Gerbery, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Mgr. Martin Slosiarik; zástupcovia študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová, Mgr. Jakub Hankovský

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.; doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie