Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovníci centra / Staff

Vedenie SAS / SAS management

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

riaditeľka / director

email: jana.pekarovicova@uniba.sk

miestnosť: G 416

 

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

zástupca riaditeľky / deputy director

email: vojtech@fphil.uniba.sk

miestnosť: G 215

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky / deputy director

 

koordinátorka e-kurzov, lektorka / e-courses coordinator, language teacher

email: michaela.mosatova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Bc. Zuzana Vrabcová

tajomníčka / secretary

email: zuzana.vrabcova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Tím SAS / SAS team

 

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

koordinátorka testovania, lektorka / assessment coordinator, language teacher

email: adela.gabrikova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková

lektorka / language teacher

email: helena.los.ivorikova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Júlia Vrábľová, PhD.

projektová koordinátorka, lektorka / project coordinator, language teacher

email: julia.vrablova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

PhDr. Ľudmila Žigová

lektorka / language teacher

email: ludmila.zigovauniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Jana Výškrabková

doktorandka / PhD. student

email: vyskrabkova2@uniba.sk

miestnosť: G 415