Pracovníci centra / Staff

Vedenie SAS / SAS management

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

riaditeľka / director

funkčné miesto docent / associate professor

email: michaela.mosatova@uniba.sk 

miestnosť: G 412

konzultačné hodiny: po dohode mailom

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

riaditeľka letnej školy Studia Academica Slovaca / director of Summer School of Slovak Language and Culture SAS

email: jana.pekarovicovauniba.sk 

miestnosť: G 416

konzultačné hodiny: po dohode mailom

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

zástupkyňa riaditeľky / deputy director

odborná asistentka / researcher

email: adela.ismail.gabrikovauniba.sk

miestnosť: G 412

konzultačné hodiny: po dohode mailom

 

 

Mgr. Zuzana Vrabcová

tajomníčka / secretary

email: zuzana.vrabcovauniba.sk 

miestnosť: G 415

 

Tím SAS / SAS team

Mgr. Eva Španová, PhD.

odborná asistentka / researcher

email: eva.spanovauniba.sk

miestnosť: G 413

konzultačné hodiny: po dohode mailom

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková, PhD.

lektorka / language teacher 

email: helena.los.ivorikova@uniba.sk

miestnosť: G 413

konzultačné hodiny: po dohode mailom

  

Mgr. Petra Švancarová, PhD.

odborná asistentka / researcher 

študijná poradkyňa / study advisor

email: petra.kollarova@uniba.sk

miestnosť: G 413

konzultačné hodiny: po dohode mailom

 

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

lektor / language teacher 

email: peter.tollarovic@uniba.sk

miestnosť: G 414 

konzultačné hodiny: po dohode mailom

Externí spolupracovníci

 

 • Mgr. Veronika Svoradová, PhD.
 • Mgr. Jana Výškrabková, PhD.
 • Mgr. Renáta Kamenárová, PhD.
 • Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Žigová
 • Mgr. et Mgr. Zuzana Krchová
 • Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

 

 

Bývalí pracovníci

 

 • Mgr. Jana Výškrabková, PhD.
 • Mgr. Pavol Zlatovský
 • Mgr. Júlia Choleva, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Žigová
 • PaedDr. Stanislava Matejovičová, PhD. 
 • Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.
 • Mgr. Lucia Anna Trubačová, PhD.
 • Mgr. Hana Lacová
 • Mgr. Dorota Berecová
 • Mgr. Zuzana Krchová