Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovníci centra / Staff

Vedenie SAS / SAS management

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

riaditeľka / director

email: jana.pekarovicovauniba.sk 

miestnosť: G 416

 

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

zástupca riaditeľky / deputy director

email: miloslav.vojtechuniba.sk 

miestnosť: G 215

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky / deputy director

koordinátorka e-kurzov, lektorka / e-courses coordinator, language teacher

email: michaela.mosatovauniba.sk 

miestnosť: G 415

 

Bc. Zuzana Vrabcová

tajomníčka / secretary

email: zuzana.vrabcovauniba.sk 

miestnosť: G 415

 

Tím SAS / SAS team 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková

lektorka / language teacher

email: helena.los.ivorikova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Júlia Choleva, PhD.

projektová koordinátorka, lektorka / project coordinator, language teacher

email: julia.choleva@uniba.sk 

miestnosť: G 415

 

Mgr. Veronika Svoradová, PhD.

odborná asistentka, lektorka / researcher, language teacher

email: veronika.svoradovauniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Petra Kollárová, PhD.

odborná asistentka, lektorka / researcher, language teacher

email: petra.kollarova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Pavol Zlatovský

lektor / language teacher

email: zlatovsky1@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Mgr. Jana Výškrabková

doktorandka / PhD. student

email: vyskrabkova2@uniba.sk

miestnosť: G 415