Pracovníci centra / Staff

Vedenie SAS / SAS management

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

 riaditeľka / director

 funkčné miesto docent / associate professor 

   

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

zástupkyňa riaditeľky / deputy director

odborná asistentka / researcher 

 • miestnosť: G 412
 • konzultačné hodiny: po dohode mailom
 • telefón: +421 2 9013 2205

   

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

riaditeľka letnej školy Studia Academica Slovaca / director of Summer School of Slovak Language and Culture SAS 

 • miestnosť: G 416
 • konzultačné hodiny: po dohode mailom
 • telefón: +421 2 9013 2211

  

Mgr. Zuzana Vrabcová

tajomníčka / secretary 

 • miestnosť: G 415
 • telefón: +421 2 9013 2203

  

Tím SAS / SAS team

 

Mgr. Eva Španová, PhD.

odborná asistentka / researcher 

 • miestnosť: G 413
 • konzultačné hodiny: po dohode mailom
 • telefón: +421 2 9013 2206

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková, PhD.

lektorka / language teacher  

 • miestnosť: G 413
 • konzultačné hodiny: po dohode mailom
 • telefón: +421 2 9013 2206

   

Mgr. Petra Švancarová, PhD.

odborná asistentka / researcher 

študijná poradkyňa / study advisor 

 • miestnosť: G 413
 • konzultačné hodiny: po dohode mailom
 • telefón: +421 2 9013 2204

  

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

lektor / language teacher  

  

Externí spolupracovníci 

 • Mgr. Veronika Svoradová, PhD.
 • Mgr. Jana Výškrabková, PhD.
 • Mgr. Renáta Kamenárová, PhD.
 • Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Žigová
 • Mgr. et Mgr. Zuzana Krchová
 • Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  

Bývalí pracovníci

 •  Mgr. Jana Výškrabková, PhD.
 • Mgr. Pavol Zlatovský
 • Mgr. Júlia Choleva, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Žigová
 • PaedDr. Stanislava Matejovičová, PhD. 
 • Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.
 • Mgr. Lucia Anna Trubačová, PhD.
 • Mgr. Hana Lacová
 • Mgr. Dorota Berecová
 • Mgr. Zuzana Krchová