Pracovníci centra / Staff

Vedenie SAS / Leaders of SAS

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

riaditeľka / director

email: jana.pekarovicova@uniba.sk

miestnosť: G 413

 

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

zástupca riaditeľky / deputy director

email: vojtech@fphil.uniba.sk

miestnosť: G 215

 

Mgr. Veronika Sýkorová

tajomníčka / secretary

email: veronika.cemesova@uniba.sk

miestnosť: G 415

 

Tím SAS / SAS team

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

koordinátorka e-kurzov, lektorka / e-courses coordinator, teacher

email: michaela.mosatova@uniba.sk

miestnosť: G 414

 

Mgr. Júlia Vrábľová

tútorka e-kurzov / e-courses tutor

email: julia.vrablova@uniba.sk

miestnosť: G 414