Staff

Leaders of SAS

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

director

email: jana.pekarovicova@uniba.sk

room: G 416

 

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

deputy director

email: vojtech@fphil.uniba.sk

room: G 215

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

deputy director, e-courses coordinator

email: michaela.mosatova@uniba.sk

room: G 415

 

Bc. Zuzana Vrabcová

secretary

email: zuzana.vrabcova@uniba.sk

room: G 415

 

SAS team

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

testing coordinator, language teacher

email: adela.gabrikova@uniba.sk

room: G 415

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková

language teacher

email: helena.los.ivorikova@uniba.sk

room: G 415

 

Mgr. Júlia Vrábľová, PhD.

project coordinator, language teacher

email: julia.vrablova@uniba.sk

room: G 415

 

PhDr. Ľudmila Žigová

language teacher

email: ludmila.zigova@uniba.sk

room: G 415Mgr. Jana Výškrabková

PhD. student

email: vyskrabkova2@uniba.sk

room: G 415