Eva Španová

Mgr. Eva Španová, PhD.

email: eva.spanova@uniba.sk 

telefón: +421 2 9013 2206

miestnosť: G 413

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenčina - estetika. V roku 2009 obhájila dizertačnú prácu z dejín slovenskej literatúry. V centre SAS pracuje od roku 2002, do roku 2009 ako tajomníčka, v súčasnosti ako odborná asistentka, lektorka a metodička. Je spoluautorkou projektu dištančného vzdelávania e-slovak.sk a série učebníc Krížom-krážom. Pôsobí v autorskom a lektorskom tíme, ktorý sa podieľa na príprave didaktických, metodických a diagnostických materiálov a na vedení odborných školení pre učiteľov a lektorov z oblasti slovenčiny ako druhého / cudzieho jazyka.