Zuzana Vrabcová

Mgr. Zuzana Vrabcová

e-mail: zuzana.vrabcova@uniba.sk

telefón: +421 2 9013 2203

miestnosť: G415

 

V roku 2019 ukončila štúdium v odbore učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2019 pôsobí ako tajomníčka centra Studia Academica Slovaca.

In 2019, she graduated from the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava with a degree in History and Slovak Language and Literature. Since 2019, she has been the secretary of the Studia Academica Slovaca Centre.