Veronika Svoradová

Mgr. Veronika Svoradová, PhD.

email: veronika.svoradova@uniba.sk

telefón:

miestnosť: G 415

 

V rokoch 2005 – 2010 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu s názvom Reflexia Povstania v slovenskej dráme 1945 – 1949 (školiteľka doc. Dagmar Kročanová, PhD.) a získala titul PhD. V rokoch 2013 – 2016 pôsobila na Studia Academica Slovaca ako externá spolupracovníčka: venovala sa výučbe slovenskej literatúry a slovenského jazyka pre cudzincov a spolupracovala na vytváraní obsahu e-learningového programu www.myslovak.sk.

V rokoch 2016 – 2019 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forlì.

Na Studia Academica Slovaca vedie kurzy slovenskej literatúry, slovenských reálií a slovenského jazyka pre cudzincov. Od septembra 2019 je tútorkou v e-learningovom programe e-slovak.sk.


She studied Slovak language and literature at Faculty of Arts, Comenius University (2005 – 2010). In 2015 she completed her PhD studies (thesis: Reflection of Slovak National Uprising in Slovak drama 1945 – 1949, supervisor: doc. Dagmar Kročanová, PhD.).

2013 – 2016 she collaborated with Studia Academica Slovaca as a lecturer of courses of Slovak literature and Slovak language for foreigners; she also created part of the content of an e-learning program myslovak.sk.

2016 – 2019 she was a lecturer of Slovak language and culture at the University of Bologna – Campus of Forlì (Department of Interpreting and Translation).

At Studia Academica Slovaca she teaches courses of Slovak literature, Slovak culture and Slovak language for foreigners. Since September 2019 she has been a tutor in an e-learning program e-slovak.sk.