Lektoráty SJaK v zahraničí

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí

ZOZNAM LEKTORÁTOV 

 1. BULHARSKO: Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii (Sofia)
 2. BULHARSKO: Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Veliko Tarnovo)
 3. ČÍNA: Pekinská univerzita zahraničných štúdií (Peking)
 4. FRANCÚZSKO: INALCO Paríž (Paríž)
 5. CHORVÁTSKO: Univerzita v Záhrebe (Záhreb)
 6. MAĎARSKO: Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza na Segedínskej univerzite (Segedín)
 7. MAĎARSKO: Univerzita Eotvesa Loránda v Budapešti (Budapešť)
 8. NEMECKO: Humboldtova univerzita (Berlín)
 9. NEMECKO: Univerzita v Regensburgu (Regensburg)
 10. NEMECKO: Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne (Kolín)
 11. POĽSKO: Varšavská univerzita (Varšava)
 12. POĽSKO: Jagellonská univerzita v Krakove (Krakov)
 13. POĽSKO: Sliezska univerzita (Katovice)
 14. RAKÚSKO: Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity (Viedeň)
 15. RUMUNSKO: Univerzita v Bukurešti (Bukurešť)
 16. SLOVINSKO: Univerzita v Ľubľane (Ľubľana)
 17. SRBSKO: Univerzita v Belehrade (Belehrad)
 18. SRBSKO: Univerzita v Novom Sade (Nový Sad)
 19. TALIANSKO: Bolonská univerzita vo Forlì (Forlì)
 20. UKRAJINA: Užhorodská národná univerzita (Užhorod)