Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2

814 99  Bratislava

Slovensko

 

email: sas@fphil.uniba.sk

telefón: +421 2 59 339 497

 

Tajomníčka SAS:

PaedDr. Stanislava Matejovičová, PhD.

email: stanislava.matejovicova@uniba.sk

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

 

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output></output>

telefón: +421 2 59 339 497

miestnosť: G 415, 4. poschodie (Gondova 2)