Kontakt

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta

Gondova 2

811 02  Bratislava 1

Slovensko

 

email: sas@fphil.uniba.sk

telefón: +421 2 9013 1496

 

Tajomníčka SAS:

Mgr. Zuzana Vrabcová

email: zuzana.vrabcova@uniba.sk

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output>stanislava.matejovicova@uniba.sk </output>

<output></output>

telefón: +421 2 9013 2203

miestnosť: G 415, 4. poschodie (Gondova 2)