Aktuality / News

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí (kópia 1)

Na opačnom póle

V termíne od 15. augusta do 19. augusta 2022 sa uskutoční odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí online formou. 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24. júla 2022 cez tento link.

Informácie pre uchádzačov:

Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame online webináre vedené skúsenými lektorkami a lektormi v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby účastníci kurzu mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami.

Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov (1. blok 13:00 – 14:30 (CET), 2. blok 15:00 – 16:30 (CET)).

Po absolvovaní kurzu dostanú účastníci certifikát.

2-týždňový intenzívny kurz slovenčiny pre ukrajinských občanov ! Обновлення !

 

Реєстрація на курси поки є  припинена ,через зайнятість всіх місць.

Слідкуйте за нашою Інтернет сторінкою на фейсбуці FB центра  SAS Studia Academica Slovaca

Поки рекомендуємо використовувати наш безкоштовний курс https://www.e-slovak.sk/  

і словацько -український гід   Prvá pomoc po slovensky . ! A K T U A L I Z Á C I A !

Prihlasovanie na kurzy je z kapacitných dôvodov POZASTAVENÉ DO ODVOLANIA.

Sledujte našu webovú stránku a FB centra SAS Studia Academica Slovaca.

Zatiaľ odporúčame využívať bezplatný kurz https://www.e-slovak.sk/ 

a slovensko-ukrajinskú jazykovú príručku Prvá pomoc po slovensky.

 Studia Academica Slovaca – центр вивчення словацької мови  як іноземної 

пропонує громадянам України

2-тижневий інтенсивний курс з вивчення словацької мови для початківців (А1),

який буде проводитись на території Філософського факультету Університету Коменського

(вул. Гондова, 2, 4 поверх, аудиторія 417, зупинка міського транспорту: Šafárikovo námestie)

з вівторка по пятницю, з 9:00 до 10:30.

Курс – безоплатний.*

*Основні навчальні матеріали будуть надані безкоштовно

(Перша допомога словацькою, відскановані фото з підручника, інші матеріали).

*Mатеріал (книгa Krížom-krážom A1) за символічну ціну - 5 євро.

Перший набір розпочнеться 22 березня 2022 року.

Максимальна кількість студентів у групі – 20 людей.

Формування груп буде повторюватись.

На курс ви можете зареєструватись за цим посиланням https://forms.gle/i43F1EfNGK7DKot28 .

Якщо Ви надаєте перевагу онлайн курсу у цей самий час, то зареєструйтесь за цим посиланням https://forms.gle/D6R6JmAMmFbW5LnB8 .  

..................................................................................................   

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

ponúka ukrajinským občanom

2-týždňový intenzívny kurz slovenčiny pre úplných začiatočníkov (A1),

ktorý sa bude konať na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

(Gondova 2, 4. posch., č. dv. 417, zastávka MHD: Šafárikovo námestie)

v utorky až piatky v čase 9.00 – 10.30.

Kurz je bezplatný.*

*Základné študijné materiály budú poskytnuté zadarmo

(Prvá pomoc po slovensky, prefotené materiály z cvičebnice, iné materiály).

*Študenti si zakúpia študijný materiál (učebnicu Krížom-krážom) za symbolický poplatok 5 eur.

Prvý turnus sa začína 22. marca 2022.

Maximálny počet študentov v skupine je 20 osôb.

Turnusy sa budú opakovať.

Na prezenčný kurz sa môžete prihlásiť na tomto linku PREZENČNÁ VÝUČBA.

Ak by ste preferovali online kurz v rovnakom čase, prihláste sa na tomto linku ONLINE .

S učiteľmi na káve - FEBRUÁR

24. januára sa uskutoční pokračovanie série odborno-metodických webinárov pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka S UČITEĽMI NA KÁVE

Témy webinára:

  •  Interkultúrna komunikácia ako súčasť didaktickej kompetencie učiteľa (doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.)
  • Multilingválne aktivity ako podpora rozvoja komunikačnej kompetencie študentov (Mgr. Jana Výškrabková)

Viac informácií o programe a link na prihlásenie nájdete tu.

ROZVRH

Tu nájdete rozvrh na letný semester 2021/2022: Rozvrh na letný semester 2021/2022

Linky na pripojenie na naše kurzy nájdete tu: linky

HODINA OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame na HODINU OTVORENÝCH DVERÍ 10. 2. o 15:00 online cez MS TEAMS. 
Link na pripojenie nájdete na plagáte a tu

Letná škola SAS - 2021

Všetky informácie o 57. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS nájdete tu.

Grant APVV

K chybám v slovenčine nemusíme pristupovať len s červeným či zeleným perom v ruke. Môžeme ich skúmať ako prirodzenú súčasť učenia sa cudzieho jazyka a hľadať zákonitosti ich výskytu. Vďaka grantu APVV, ktorý sme získali na projekt Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, sa spolu s partnermi z Oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove môžeme pustiť do dôkladnejšieho výskumu. Viac o projekte: https://korpus.sk/errkorp.html