Odborno-metodický seminár pre učiteľov

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí

Na opačnom póle

V termíne od 15. augusta do 19. augusta 2022 sa uskutoční odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí online formou. 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24. júla 2022 cez tento link.

Informácie pre uchádzačov:

Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame online webináre vedené skúsenými lektorkami a lektormi v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby účastníci kurzu mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami.

Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov (1. blok 13:00 – 14:30 (CET), 2. blok 15:00 – 16:30 (CET)).

Po absolvovaní kurzu dostanú účastníci certifikát.