Tandem Regensburg - Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

 

CHCETE SPOZNAŤ NEMECKÚ KULTÚRU?

VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA DO PROJEKTU

TANDEM S NEMECKOM

 

Čo Vás čaká?

 • Týždeň plný zážitkov v Regensburgu a v Bratislave spolu s Vaším tandemovým partnerom.

 

Ako sa pripravíte?

 • Vyberiete si tému, na ktorú by ste v Regensburgu chceli robiť výskum. My Vám sprostredkujeme tandemového partnera z Univerzity v Regensburgu, ktorý Vám pomôže získať informácie k danej téme. Môže sa týkať vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky a pod. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Jeho súčasťou je v závislosti od spracúvanej témy návšteva škôl, domovov dôchodcov, firiem, stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi, umelcami a pod.
 • Svojho tandemového partnera budete kontaktovať emailom a dohodnete sa na forme a priebehu výskumu.

 

Ako vyzerá tandemový týždeň?

 • Spolu s tandemovým partnerom získavate informácie k Vašej výskumnej téme priamo v Regensburgu. O výsledkoch výskumu potom napíšete krátku správu.
 • Počas pobytu nemeckých študentov v Bratislave pomôžete svojmu tandemovému partnerovi pri získavaní informácií k jeho výskumnej téme.
 • Výskumné témy 2024: 
 • <colgroup><col width="519" style="width: 389pt;" /></colgroup>
  • Das schulische Bildungssystem in der Slowakei: Der Schulunterricht in öffentlichen Schulen und im Vergleich dazu der Privatunterricht zu Hause
  • Kulinarik zwischen Kulturen in Bratislava
  • Vegetarisch und vegan leben in der Slowakei
  • Klimawandel, Umwelt- und Artenschutz in der Slowakei: Die Haltung der Bevölkerung und die politischen Maßnahmen
  • Das jüdische Erbe in Bratislava
  • Graffiti und Street Art in der Innenstadt
  • Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts in Bratislava anhand dreier Denkmäler (s. Anlage)

   

  • Slowakisch und Tschechisch - falsche Freunde oder gute Bekannte? Das Sprachverständnis im Alltag

   

  • <colgroup><col width="870" style="width: 653pt;" /></colgroup>
   Integration von multikulturellen Elementen in das Bildungssystem (Jugend und Kultur: Perspektiven und Herausforderungen)
   Verfügbarkeit von Sozialdienstleistungen. Vergleich von Regensburg und Bratislava.
   Lebensstil in Regensburg (Deutschland) und Auswirkungen auf die lokale Gesundheit
   Die politische Lage in Deutschland und das Interesse junger Menschen am politischen Geschehen
   Straßennamen und andere kulturelle und soziale Besonderheiten von Regensburg
   Wie lokale Jugendorganisationen der Gemeinschaft helfen
   Geschichte in Regensburg
   Infrastruktur für Radfahrer in der Stadt


Ako prebieha financovanie?

 • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie hradia Univerzita Komenského a Univerzita v Regensburgu.

 

Čo potrebujete?

 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
 • záujem o nemecké reálie - kultúrnu geografiu, históriu, politiku, sociálnu problematiku atď.

 

Čo získate?

 

Tandem sa bude konať od 25. februára do 3. marca 2024 v Bratislave a od 2. do 9. júna 2024 v Regensburgu.

 

Prihlásiť sa môžete do 8. januára 2024:

1) Vyplňte prihlasovací formulár: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-UoHYgOGUXZLlWFIW5d5tqpUNjhIRjI0WVA2UzU2SzRNREdTUE01MlU2Mi4u

2) Zašlite životopis koordinátorovi projektu Mgr. Viktorovi Suchému, PhD., na emailovú adresu viktor.suchy@uniba.sk.