Slavic Networking

Medzinárodný projekt Európskej únie realizovaný v rámci programu Socrates Lingua 1 v rokoch 2004 – 2007. Ide o spoločný projekt šiestich univerzít a rádia (Bulgarsko Nacionalno radio). Hlavným cieľom projektu je podnietiť záujem o poznávanie slovanských jazykov (poľský, český, slovenský, slovinský a bulharský) a poukázať na podobnosti a rozdiely v jazykoch a kultúrach daných krajín. Výstupom projektu je spoločná internetová stránka www.slavic-net.org s porovnateľnými modulmi (dialógy, vybrané texty), odrážajúcimi jazykové a kultúrne špecifiká krajín, ktoré sa na projekte podieľali.