Centrum slovenského jazyka v USA

Studia Academica Slovaca participuje na projekte Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a California University of Pennsylvania, ktorého cieľom je vytvorenie centra slovenského jazyka v USA. Činnosť centra bude zameraná na propagáciu a výučbu slovenského jazyka v USA, predovšetkým v štátoch so silnou populáciou hlásiacou sa k slovenskej národnosti (Pensylvánia, Ohio, New Jersey). Centrum vytvorí podmienky na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka na univerzitnej úrovni prezenčnou aj dištančnou formou. Webstránka projektu je k dispozícii na csj.sk.