ZS

ZSILKA TIBOR

(Palást, 1939)

 

nyelvész, irodalomtudós

 

Tanszéki kötődés: 1962-ben szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Szakterülete a stilisztika, a nyelvészeti statisztika, a szemiotika és a lexikográfia. Kétnyelvű szerző: munkásságának jelentősebb része szlovák nyelvű (Téma a štýl v postmodernizme, 1991; Text a posttext, 1995; Od moderny k postmoderne, 1997; Postmoderná semiotika textu, 2000; (Post)moderná literatúra a film, 2006; Vademecum poetiky, 2006).. A nyitrai egyetem Közép-európai Karának professzora.

 

Főbb, magyarul megjelent művei:

 

  • A stílus hírértéke, Pozsony, Madách, 1973
  • Stilisztika és statisztika, Budapest, Akadémiai, 1974
  • Poétika szótár, Pozsony, SPN, 1977