P

PÁRKÁNY ANTAL

(Galánta, 1927 – Szenc, 2008)

 

tankönyvszerző, tankönyvfordító

 

Tanszéki, egyetemi kötődés: 1956-ban a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet, majd 1972-ben a Comenius Egyetemen bölcsészdoktori címet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Párkány elsősorban tankönyvszerzőként és fordítóként ismert. Sas Andorról monográfiát írt. Kutatási területe a gyakorlati módszertan volt. Szakcikkei, irodalomkritikái és útleírásai hazai lapokban, fórumokon jelentek meg. Közel negyven tankönyv (történelem, társadalmi ismeretek, magyar nyelv, honismeret, irodalomtörténet, irodalomelmélet stb.) vagy módszertani segédlet fűződik a nevéhez. Helytörténészként Szenc múltjával foglalkozott (lásd pl. a Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz című kötetet, Szeged, 1978).

 

Főbb művei:

 

·       A magyar nép történelméből: tanítói segédkönyv, Pozsony, SPN, 1965. (Csizmadia Dezsővel és Kissling Eleonórával)

·       Sas Andor helye a csehszlovákiai magyar kulturális életben, Pozsony, Madách, 1975.

 

JAROSLAVA PAŠIAKOVÁ

(Prága, 1931)

 

Tanszéki kötődés: 1955-től 1991-ig a tanszék adjunktusa, 1977-től docense. 1968-ban doktorált.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Érdeklődésének fókuszában a cseh–magyar kapcsolattörténet, a világirodalom és a magyar avantgárd állt. Kassákról cseh nyelvű monográfiát írt. A modern cseh és magyar irodalom összehasonlító vizsgálata is foglalkoztatta. Több jelentős tanulmányt publikált cseh, szlovák, magyar és francia nyelven.

 

 

Főbb művei:

 • Slovník spisovatelů. Maďarsko, 1971 (társszerző)
 • Lajos Kassák. Vývojové problémy a tendencie maďarskej avantgardy (1973)
 • Malá encyklopédia spisovateľov sveta (1978, főszerkesztő)
 • Folyamatos múlt, Pozsony, Madách, 1981
 • Irodalmi hármaskötésben, Pozsony, Madách, 1990
 • Úvod do dejín maďarskej kultúry a literatúry (1992, társszerző).

 

 

M. PINTÉR TIBOR

(1979)

 

nyelvész

 

Tanszéki kötődés: 2002-ben szerzett magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet.

 

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Nyelvtechnológiával, korpusznyelvészettel, szociolingvisztikával és kétnyelvűség-kutatással foglalkozik. Doktori értekezését Dunaszerdahely nyelvi helyzetéről írta. A Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.

 

Főbb művei:

 

 • Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban, Budapest, Lexica, 2009.

POPÉLY ÁRPÁD

(Pozsony, 1970)

 

történész

 

Tanszéki kötődés: 1993-ban szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Kutatási területe elsősorban a szlovákiai magyarság második világháború utáni története: elsősorban Csehszlovákia nemzetiségi politikája, a csehszlovák–magyar lakosságcsere, a csehországi deportálás és a reszlovakizáció története. A Selye János Egyetem oktatója.

 

Főbb művei:

 

·  Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I., Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 — 1956 I., (magyar és szlovák nyelven).  Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008.

 ·  1968 és a csehszlovákiai magyarság. Fontes Historiae Hungarorum 3., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008.

·  A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992. Nostra Tempora 13., Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006.

 

 

POPÉLY GYULA

(Abara, 1945)

 

történész, politikus

 

Tanszéki kötődés: 1968-ban szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Számos jelentős tényfeltáró munkája jelent meg a két világháború közti szlovákiai magyar szellemi, kulturális és közéletről, a dualizmus koráról, foglalkoztatja a kisebbségi magyar pártpolitika története, illetve a csehszlovákiai magyarság történelme. Számos közéleti, politika írást, cikket publikált. 2002 és 2004 között a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, majd 2006-ig rektorhelyettese. 2005-ben habilitált egyetemi tanár lett. A pozsonyi József Attila Kör alapító tagja.

 

 

Főbb művei:

 

·       A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság, Bratislava, Madách, 1973.

·         A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület, Budapest, Akadémiai, 1982.

·      Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében (1918–1945), Budapest, Regio, 1991.

·   Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918–1925), Pozsony, Kalligram, 1995.

·     Búcsú a főiskolától. A felsőoktatás és a felvidéki magyarság, Pozsony, Madách-Posonium, 2005.

·       Erős várunk az iskola, Pozsony, 2005.

 

 

PUKKAI LÁSZLÓ

(Alsószeli, 1941)

 

helytörténész, publicista

 

Tanszéki kötődés: Magyar–történelem szakon végzett.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Helytörténettel, mozgalomtörténettel, illetve a kisebbségi oktatásügy aktuális kérdéseivel foglalkozik. A tankönyvírásban is tevékeny. Mátyusföldi lexikon címmel lexikont állított össze a régió jeles szülötteiből (2014).

 

 

Főbb művei:

 • A Hanza Szövetkezeti Áruközpont Galánta, Pozsony, Madách-Posonium, 1994
 • Mátyusföld I. , Somorja, Dunaszerdahely, Fórum, Lilium Aurum, 2002
 • Gimnázium Mátyusföld központjában 1–2., Galánta,  (2003–2008)
 • Víziók és metamorfózisok fogságában Mátyusföldön, 2005
 • A földreformok árnyékában Mátyusföldön (1919–1949), Galánta, 2010.