R

RÁCZ OLIVÉR

(Kassa, 1918 – Pozsony, 1997)

 

író, költő, műfordító

 

Tanszéki, egyetemi kötődés: 1936 és 1938 között magyart, történelmet és francia nyelvet tanult a Comenius Egyetemen, 1958 és 60 között ugyanitt folytatott posztgraduális tanulmányokat, 1971-ben doktorált. 

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Rácz Olivér elsősorban jelentékeny és termékeny regényíróként vált ismertté, noha pályáján politikailag is tevékeny volt (1974-ben az iskolaügyi, 1974 és 78 közt a művelődésügyi miniszter helyettese lett). Aktívan részt vállalt a kisebbségi sajtó megteremtésében és működtetésében. Műfordításai közül főként cseh és szlovák nyelvből készült líra- és epikafordításai jelentősek. Kassai városkalauzt is írt, nyugatos formaeszmény jegyében fogant költészete is értékes. Puffancs, Göndör és a többiek című ifjúsági regénye hosszú ideig kötelező olvasmánynak számított a hazai iskolákban.

 

Főbb művei:

 

 • Öcsi csacsi kalandjai (verses mesék, 1950, szlovákul 1951);
 • A pórul járt kandúr és más mesék (verses mesék, 1950);
 • Kassai dalok (versek, 1958, még ugyanabban az évben második kiadás is);
 • Puffancs, Göndör és a többiek (ifjúsági r., 1961, 1974, 1980);
 • Megtudtam, hogy élsz (r., 1963, 1964, 1977, 2006, szlovákul 1966);
 • Egyszerű ügy (r., 1966);
 • A Rezeda Cirkusz (gyermekregény, 1968, szlovákul 1978);
 • Álom Tivadar hadparancsa (elbeszélések, 1975, színpadi átirat: 1980);
 • Őszi máglya (v., 1980);
 • A Rogozsán kocsma (r., 1982);
 • Nem voltunk hősök (r., 1985);
 • A mese ára (elb., 1987);
 • A lótuszevők fehér szigetén (elb., 1984);
 • Ha valakit esetleg érdekel (elb., 1988);
 • Az utolsó beugratás (r., 1990);
 • Babonák könyve (r., 1993);
 • Befejezhetetlen történetek (két kisr., 1994).

 

 

 

 

RÁCZ VINCE

(1976)

 

szerkesztő, költő, prózaíró

 

Tanszéki kötődés: magyar–esztétika szakot végzett, a tanszéken doktorált.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Kutatóként Szerb Antal munkásságával és a magyar szellemtörténeti hagyománnyal foglalkozott. Több verse, novellája (A kertész álma, A hagyaték, A gyáva), cikke, tanulmánya jelent meg a hazai és a magyarországi sajtóban (Opus, Partitúra, Irodalmi Szemle, Kalligram, Mozgó Világ). Szerkesztette az Új Szó oktatási rovatát, jelenleg a Pátria Rádió szerkesztője.