F

FAZEKAS JÓZSEF

(Bodrogszentes, 1953)

 

szerkesztő, műfordító

 

Tanszéki kötődés: 1978-ban szerzett esztétika–magyar szakos tanári oklevelet, 1984-ben doktorált.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Kiadói (Madách, Kalligram) és lapszerkesztőként (Fórum) egyaránt tevékenykedett. Több fontos társadalomtudományi és szépirodalmi kötetet, meseantológiát szerkesztett, magyarra fordította Karel Kaplan Csehszlovákia igazi arca 1945–1948 című művét (a fordítás 1993-ban jelent meg).

 

 

FÓNOD ZOLTÁN

(Ekecs, 1930)

 

irodalomtörténész, publicista, szerkesztő, kritikus

 

Tanszéki kötődés: 1958-ban magyar–történelem szakos oklevelet szerzett, 1969-ben doktorált. 1983-tól adjunktus, majd docens, 1986-tól 1989-ig tanszékvezető.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Fónod Zoltán fő kutatási területe az ún. szlovenszkói, illetve szlovákiai magyar irodalom története, valamint Fábry Zoltán életműve. Fábry munkáit 12 kötetben rendezte sajtó alá. Megírta a két háború közti szlovákiai magyar irodalom történetét, számos tanulmányt, esszét, kritikát, közéleti cikket publikált. Kiadói (Madách) és lapszerkesztőkén (Irodalmi Szemle, Szabad Újság) is dolgozott, nevéhez fűződik A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona is. Az MTA külső köztestületi tagja. 1990-ben a Magyar Köztársaság Csillagrendjével tüntették ki. Számos versantológiát, gyűjteményt (pl. a Műhely-évkönyvet) szerkesztett, rendezett sajtó alá, egyetemi jegyzetet is írt.

 

 

Főbb művei:

 

 • Vallató idő, Pozsony, Madách, 1980.
 • Körvonalak, Pozsony, Madách, 1982.
 • Tegnapi önismeret, Pozsony, Madách, 1986.
 • Megmozdult világban. Fábry Zoltán élete és munkássága, Pozsony, Madách, 1987.
 • Kőtábláink, Pozsony, Madách, 1990.
 •  A csehszlovákiai magyar irodalom története 1918–1945. Egyetemi jegyzet, Pozsony, 1992.
 • Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945, Budapest, Akadémiai, 1993.
 • Perben a történelemmel. Fábry Zoltán élete és munkássága (a Megmozdult világban átdolgozott kiadása), 1993.
 • Számvetés. Tanulmányok, kritika, publicisztika. Madách-Posonium, Pozsony, 2003.
 • Repedések a siratófalon, Madách-Posonium, Pozsony, 2005.
 •  Szellemőrjárat, Madách-Posonium, Pozsony, 2006.
 • Vonzásterek, Madách Posonium, Pozsony, 2007.
 • Mérlegen I–II. A magyar irodalom Cseh/Szlovákiában (1945–2010), Pozsony, Madách Egyesület, 2015.

FUKÁRI VALÉRIA

(Pozsonypüspöki, 1934 – Pozsony, 2012)

 

irodalom- és művelődéstörténész, szerkesztő

 

Tanszéki kötődés: 1959-ben szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: A szlovák–magyar irodalmi és kulturális kapcsolatokkal, a kisebbségi irodalommal, a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásokkal kapcsolatos tanulmányai, cikkei, dolgozatai magyar és szlovák nyelven jelentek meg. Egyik fő kutatási témája a pozsonyi evangélikus líceum története volt, de foglalkozott más iskolatörténeti, genealógiai, hely-, illetve családtörténeti kutatásokkal is. Írt többek között Krammer Jenő, Schöpflin Aladár, Pázmány Péter munkásságáról. Kiadói (a Tatran Magyar Üzeme, Madách) és lapszerkesztőként (Új Szó, Természet és Társadalom) is tevékenykedett.

 

Főbb művei:

 

 • Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923), Budapest, Pesti Kalligram, 2003.
 • Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik (16–19. század), Pozsony, Kalligram, 2008.

 

 

 

JURAJ FURDÍK

(Pozsony, 1935 – Eperjes, 2002)

 

nyelvész, hungarológus

 

Tanszéki kötődés: 1958-ban szerzett szlovák–magyar szakos tanári oklevelet.

 

Tevékenységi kör, kutatási terület: Furdík főként szlovák lexikológiával, illetve összehasonlító nyelvtudománnyal foglalkozott: a szlovák és a magyar nyelv konfrontációjáról monográfiát is írt. Foglalkoztatta a szlovákiai magyar kultúra is, kivált Fábry Zoltán munkássága. Társszerzője volt az Encyklopédia jazykovedy (A nyelvtudomány enciklopédiája) című reprezentatív kiadványnak (1993).