Aktuality

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied

ŠVOK 2023

ŠVOK 2023 (plagát)

Študentská vedecká a odborná konferencia Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied sa uskutoční 21. 4. 2023 o 9:00 v miestnosti Š520.

Prihlásiť sa možno do 30. 3. 2023, termín odovzdania prihlásených prác je 7. 4. 2023.

V prípade záujmu o účasť na ŠVOK kontaktujte Mgr. Katarínu Sklutovú (KFDF), resp. Mgr. Dalibora Makovníka (KLMV).

Prihlasovanie na záverečné práce (AR 2023/2024)

Záverečné práce (plagát)

Vážené študentky a študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa alebo 1. ročníka magisterského stupňa, ak máte záujem písať záverečnú prácu z filozofie (vrátane tém, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied), prihláste sa na zverejnenú tému u svojho budúceho školiteľa/školiteľky:

Prihlásiť sa možno do 30. 4. 2023.

Deň otvorených dverí 2023

Pozývame záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte na Deň otvorených dverí 2023, ktorý sa uskutoční 28. 1. 2023.

Všetkých, ktorí majú záujem o filozofiu a logiku, osobitne pozývame na tematický blok, ktorý sa začne o 11:00 (viac informácií).

V spolupráci s Katedrou filozofie a dejín filozofie tiež stredným školám ponúkame zaujímavé prednášky na rôzne filozofické témy (viac informácií).

Deň otvorených dverí 2023 (program)
Prednášky pre stredné školy 2023 (ponúkané témy)

Výročná konferencia KLMV (1962 – 2022)

Výročná konferencia (program)
Výročná konferencia (program)

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2022 sa uskutoční Výročná konferencia KLMV pri príležitosti šesťdesiateho výročia počiatkov našej katedry.

Konferencia sa koná v Kongresovom centre Academia (Stará Lesná). Pozvanie na konferenciu prijali hostia z príbuzných pracovísk v Českej republike aj na Slovensku, zástupcovia viacerých katedier FiF UK, dekan FiF UK, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pozrite si program konferencie a elektronickú knihu abstraktov.

Novým vedúcim katedry sa stal doc. Lukáš Bielik

Od 1. októbra 2020 sa funkcie vedúceho Katedry logiky a metodológie vied ujal doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.