Aktuality

ŠVOK 2023

ŠVOK 2023 (plagát)

Študentská vedecká a odborná konferencia Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied sa uskutoční 21. 4. 2023 o 9:00 v miestnosti Š520.

Prihlásiť sa možno do 30. 3. 2023, termín odovzdania prihlásených prác je 7. 4. 2023.

V prípade záujmu o účasť na ŠVOK kontaktujte Mgr. Katarínu Sklutovú (KFDF), resp. Mgr. Dalibora Makovníka (KLMV).

Prihlasovanie na záverečné práce (AR 2023/2024)

Záverečné práce (plagát)

Vážené študentky a študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa alebo 1. ročníka magisterského stupňa, ak máte záujem písať záverečnú prácu z filozofie (vrátane tém, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied), prihláste sa na zverejnenú tému u svojho budúceho školiteľa/školiteľky:

Prihlásiť sa možno do 30. 4. 2023.

Deň otvorených dverí 2023

Pozývame záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte na Deň otvorených dverí 2023, ktorý sa uskutoční 28. 1. 2023.

Všetkých, ktorí majú záujem o filozofiu a logiku, osobitne pozývame na tematický blok, ktorý sa začne o 11:00 (viac informácií).

V spolupráci s Katedrou filozofie a dejín filozofie tiež stredným školám ponúkame zaujímavé prednášky na rôzne filozofické témy (viac informácií).

Deň otvorených dverí 2023 (program)
Prednášky pre stredné školy 2023 (ponúkané témy)

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied

Výročná konferencia KLMV (1962 – 2022)

Výročná konferencia (program)
Výročná konferencia (program)

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2022 sa uskutoční Výročná konferencia KLMV pri príležitosti šesťdesiateho výročia počiatkov našej katedry.

Konferencia sa koná v Kongresovom centre Academia (Stará Lesná). Pozvanie na konferenciu prijali hostia z príbuzných pracovísk v Českej republike aj na Slovensku, zástupcovia viacerých katedier FiF UK, dekan FiF UK, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pozrite si program konferencie a elektronickú knihu abstraktov.

Novým vedúcim katedry sa stal doc. Lukáš Bielik

Od 1. októbra 2020 sa funkcie vedúceho Katedry logiky a metodológie vied ujal doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.