Aktuality

Prihlasovanie na záverečné práce (AR 2024/2025)

Vážené študentky a študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa alebo 1. ročníka magisterského stupňa, ak máte záujem písať záverečnú prácu z filozofie (vrátane tém, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied), prihláste sa na zverejnenú tému u svojho budúceho školiteľa/školiteľky. (Témy bakalárskych a diplomových prác)

Transparent Intensional Logic and Counterfactuals

Poster

Katedra logiky a metodológie vied pozýva na workshop "Transparentná intenzionálna logiky a kontrafaktuály" ("TIL and Counterfactuals"), ktorý sa uskutoční v utorok 12. 3. od 16:00 v miestnosti G140.

Abstrakty vystúpení

Reasoning from the Absurd: Initial Steps Toward a Sketch of an Outline
Marie Duží & Bjørn Jespersen
 
This talk presents the first steps toward developing a TIL theory of counterpossibles, counterfactuals with an impossible antecedent. We suggest that this theory needs to be hyperintensional. We begin by summarizing the standard TIL analysis of intensional counterfactuals. The analysis centres around a procedure producing a proposition (truth-condition) that takes the value True if the antecedent implies a consequent in all the possible worlds that differ from the actual one, except that the antecedent is true. However, this conception yields vacuism (vacuous truth) in the case of an impossible antecedent. The most common nonvacuist solution revolves around impossible worlds, points of evaluation at which the impossible antecedent can be true. However, we are not going to adopt impossible worlds. Instead, we wish to develop a structuralist alternative to our circumstantialist rival. Our working hypothesis is this. If there is a link of conceptual relevance between the impossible antecedent and the consequent, then the so produced proposition is true, provided the consequent is true, otherwise false. This work is a further contribution to the ongoing TIL-based inquiry into various notions of impossibility. The most recent results can be found in the paper 'Impossibilities without impossibilia', forthcoming in Inquiry.
 
What Could a (Hyperintensional) Theory of Counterfactuals Take into Account?
Lukáš Bielik
 
In my talk, I focus on several issues that have emerged in discussions on the semantics of counterfactuals since the mid-twentieth century. Since Transparent Intensional Logic (TIL) is a logico-semantic system with significant expressive power, it is of interest to explore how TIL can contribute to solving several traditional problems in the semantics of counterfactuals. Some of the problems and solutions have already been outlined by P. Tichý in (1978) and (1984), others are still under discussion. The presentation gives prominence to some theoretical desiderata that hyperintensional semantics could take into account in building a systematic theory of counterfactuals.

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied

ŠVOK 2024

ŠVOK 2024 (plagát)

Študentská vedecká a odborná konferencia Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied sa uskutoční 19. 4. 2023 o 9:00 v miestnosti Š520.

Prihlásiť sa možno do 20. 3. 2023, termín odovzdania prihlásených prác je 7. 4. 2023.

Prihlášky zasielajte e-mailom Mgr. Daliborovi Makovníkovi (KLMV).

Výročná konferencia KLMV (1962 – 2022)

Výročná konferencia (program)
Výročná konferencia (program)

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2022 sa uskutoční Výročná konferencia KLMV pri príležitosti šesťdesiateho výročia počiatkov našej katedry.

Konferencia sa koná v Kongresovom centre Academia (Stará Lesná). Pozvanie na konferenciu prijali hostia z príbuzných pracovísk v Českej republike aj na Slovensku, zástupcovia viacerých katedier FiF UK, dekan FiF UK, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pozrite si program konferencie a elektronickú knihu abstraktov.

Novým vedúcim katedry sa stal doc. Lukáš Bielik

Od 1. októbra 2020 sa funkcie vedúceho Katedry logiky a metodológie vied ujal doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.