Aktuality

Filozofia biológie a medicíny vo Francúzsku

Na Univerzie v Bordeaux (Francúzsko) sa otvára nový študijný program „filozofia biológie a medicíny“. Program je v angličtne a prioritne sa zameriava na študentov zo zahraničia. Je úzko spojený s biologickými a medicínskymi laboratóriami. Študentov prostredníctvom praxe naučí, ako môžu filozofi vedy spolupracovať s vedcami a prispieť relevantným vkladom. Tento magisterský program je súčasťou PhilInBioMed, medzinárodnej siete filozofov a vedcov, ktorí pomáhajú študentom vybudovať si kariéru v akademickej sfére. Viac informácií nájdete tu. Otázky možno adresovať na corinne.luijtenu-bordeaux.fr. Pomoc a rady poskytne aj Martin Zach (Filosofický ústav AV ČR, zachflu.cas.cz).

Deň otvorených dverí 2021 (online)

Deň otvorených dverí 2021 (program)

Pozývame záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte na Deň otvorených dverí 2021, ktorý sa uskutoční online 23. januára 2021 v čase od 10:00 do 15:00.

Všetkých, ktorí majú záujem o filozofiu a logiku, osobitne pozývame na tematický blok, ktorý sa začne o 13:00.

Novým vedúcim katedry sa stal doc. Lukáš Bielik

Od 1. októbra 2020 sa funkcie vedúceho Katedry logiky a metodológie vied ujal doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Konzultačné hodiny

Termíny konzultačných hodín všetkých členov katedry v ZS 2020/2021 nájdete v ich osobných profiloch, resp. na stránke Kontakt.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou je vhodné si konzultáciu dohodnúť, resp. potvrdiť vopred e-mailom ešte pred fyzickou návštevou katedry (aspoň 24 hod. vopred) alebo si dohodnúť on-line konzultáciu cez aplikáciu MS Teams.

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied