Eduard Nižňanský

Prof. Mgr. Eduard Nižňanský, CSc.

študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončil obhajobou diplomovej práce "Niektoré interpretácie nacistickej zahraničnej politiky 1933 - 1938" u doc. PhDr. Herty Tkadlečkovej, CSc.

V roku 1994 obhájil dizertačnú prácu "Intepretácie fašizmu v SRN 1945 - 1990" a v roku 2000 sa habilitoval na Palackého univerzite v Olomouci prácou "Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte".

Pedagogická činnosť

Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1981 - 1990 na rozličných stredných školách v Banskej Bystrici, v rokoch 1990 - 2002 pôsobil na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2002 pôsobí na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prednášal na univerzitách v zahraničí: v Českej republike (Palackého univerzita v Olomouci), Nemecku (Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Saarbrücken) a v Izraeli (Beer Sheva).

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku nacizmu a holokaustu, špecializuje sa na tvorbu databáz a ich využitie v historickej vede.

Absolvoval študijné pobyty v zahraničí: Univerzita Viedeň, Karlsruhe, Freiburg, Saarbrücken, Yad Vashem Jeruzalem.

Podieľal sa na riešení viacerých medzinárodných projektov. Napríklad na Univerzite vo Viedni (1998 - Emigration der österreichischen Juden in die Slowakei nach dem "Anschluss", 1999 - 2001 - Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopher), Strasburgu (Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Fascist) a opäť vo Viedni (2002 - 2003 - Mauthausen Survivers Documentation Project).