Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Miestnosť: S 422 alebo N 114 Tel: +421 2 9013 2026

E-mail: vincent.mucska@uniba.sk

<output>02/592 44 </output>

Tajomník katedry:

Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

Miestnosť: S 404

E-mail: eva.skorvankovauniba.sk Tel: +421 2 9013 2023

Študijný poradca:

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Miestnosť: S 404

E-mail: daniela.hrnciarovauniba.sk Tel: +421 2 9013 2022