Členovia katedry

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Miestnosť: S 422

E-mail: vincent.mucskauniba.sk Tel: +421 2 9013 2026

<output>02/592 44 </output>

Tajomník katedry:

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

Miestnosť: S 423

E-mail: eva.skorvankovauniba.sk Tel: +421 2 9013 2023

Študijný poradca: 

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Miestnosť: S 423

E-mail:  daniela.hrnciarova@uniba.sk Tel: +421 2 9013 2022

Erasmus+ koordinátor:

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Miestnosť: S 423

E-mail: daniela.roskovauniba.sk Tel: +421 2 9013 2021