Matej Ivančík

Mgr. Matej Ivančík, PhD.

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce Diskurzívna analýza britskej historiografie príčin prvej svetovej vojny. V súčasnosti pôsobí na Katedre všeobecných dejín ako odborný asistent.

 

Pedagogická činnosť

Vyučuje kurzy z oblasti moderných dejín 19. a 20. storočia so zameraním na dejiny strednej Európy, dejiny európskej integrácie a intelektuálne dejiny neskorého socializmu a post-socializmu.

Vedecko-výskumná činnosť

Jeho vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na dejiny nacionalizmu, občianskej spoločnosti, verejného priestoru a dejín strednej Európy v neskoro-socialistickom a post-socialistickom období. Okrem toho sa venuje intelektuálnym dejinám demokracie po roku 1989.

Zahraničné pobyty a projekty

Absolvoval výskumné pobyty v Budapešti (Open Society Archives), na Ústave pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe, na Imre Kertész Kolleg - Friedrich Schiller Universität v Jenea v súčasnosti na Institut für Osteuropäische Geschichte na Univerzite vo Viedni. Podieľal sa na medzinárodnom projekte A Game-Changing Year 1968. Czechoslovakia and Europe. Je spoluzakladateľom výskumnej siete Intellectual History in East Central Europe : https://<wbr />intellectualhistoryece.<wbr />wordpress.com/58-2/.V súčasnosti je spoluriešiteľom grantu APVV Historická terminológia dejín strednej Európy na Katedre všeobecných dejín.