Matej Ivančík

Mgr. Matej Ivančík, PhD.

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce Diskurzívna analýza britskej historiografie príčin prvej svetovej vojny. V súčasnosti pôsobí na Katedre všeobecných dejín ako odborný asistent.

 

Pedagogická činnosť

Vyučuje kurzy z oblasti moderných dejín, 19. a 20. storočia.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumne sa zameriava na dejiny diskurzov, politických ideológií, verejnej mienky a v súčasnosti najmä verejnému priestoru a urbánnym dejinám v Československu 1960 - 1989.

Zahraničné pobyty a projekty

Absolvoval výskumné pobyty v Budapešti (Open Society Archives), a aktuálne na Ústave pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Podieľa sa na medzinárodnom projekte A Game-Changing Year '68. Czechoslovakia and Europe.