Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Poštová adresa


Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra slovenských dejín
Gondova ul. 2
P.O. Box 32
814 99 Bratislava

 

Sídlo katedry


Katedra slovenských dejín
Šafárikovo námestie 6, IV. posch.
Bratislava

 

Kde nás nájdete - budova


Vchod - budova na Šafárikovom námestí, známe priečelie obložené travertínom, vestibul polkruhového pôdorysu - Šafárikovo námestie 6

Vyjdete po schodoch k vestibulu a prejdete jeho dverami, prejdete vestibulom do hlavnej sály na prízemí, tu sa otočíte doľava (nachádza sa tu vrátnica, kde môžete získať konkrétne informácie) a vidíte vchod do časti so schodiskom - tu použijete výťah alebo schodisko a dostanete sa na IV. poschodie - jediným dverami na podeste schodiska vstúpite do chodby na 4 poschodí (nachádzajú sa tu sesterské katedry - Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín, Katedra archívnictva a pomocných vied historických).

Okamžite za vchodom - lietacími presklenými dverami na 4 poschodí zabočíte doľava (sú tu dvere uzatvárajúce chodbu - obyčajne otvorené) chodbou pokračujete na jej koniec kde sa nachádza sekretariát.

Čísla pracovní jednotlivých členov katedry pozri v ich osobných profiloch TU

 
Kde nás nájdete - mesto   MAPA a SPOJE

Pozor, katedra sídli v budove na Šafárikovom námestí 6.

 

Telefóny


02/59 24 43 14 (sekretariát)

02/52 96 10 55

Telefónny zoznam fakulty

Vyhľadávanie telefónnych kontaktov zamestnancov

Emaily


sekretariát dominik.blanar(at)uniba.sk

Emaily konkrétnych členov katedry v ich osobných profiloch TU

Vyhľadávanie emailových kontaktov
 

 

Webmail

Prihlásenie sa